Vědeckým přístupem měníme životy pacientů

Při tvoření budoucnosti nás spojuje prostá mocná vize.

Budujeme novou společnost

V souladu s transformací naší společnosti prošlo vývojem i naše firemní logo.

S odhodláním a precizností přinášíme lidem po celém světě život zachraňující léky. Společně pracujeme se zájmem zlepšit výsledky u pacientů, kteří nás potřebují nejvíce.

Při uvedení každého léku či léčby nám jde především o lidský přístup. S velkou hrdostí a radostí oslavujeme každý případ, kdy se nám podaří zachránit někomu život. Náš symbol – ruka – je jednoduchým a univerzálním vyjádřením uzdravování, poskytování a přijímání péče. Je zobrazením humanity, osobního přístupu, který vkládáme do naší práce, a inspirace, kterou čerpáme od našich pacientů a lidí.

Zaměřeni na lidi, pacienty a vědu

Středem naší pozornosti jsou vždy lidé: pacienti, pro které pracujeme, pracovníci, kteří objevují, vyvíjejí a dodávají naše léky, a partneři, se kterými spolupracujeme.

LIDÉ

ŽIVOT

VĚDA

Závazek vůči naší globální komunitě

Jako odpovědná globální společnost budeme i nadále přijímat veškerá nezbytná opatření na podporu veřejného zdraví a plnit své poslání poskytovat po celém světě život zachraňující léky pacientům, kteří jsou odkázáni na naši pomoc.

Ve společnosti Bristol Myers Squibb je každý den novou výzvou. Každá inovace, každá léčba je šancí zachránit lidský život.

 

– Giovanni Caforio, předseda představenstva a generální ředitel