Onze missie

Onze missie is innovatieve geneesmiddelen ontdekken, ontwikkelen en ter beschikking stellen van patiënten om hun ernstige ziekten te overwinnen.

Ons engagement

Aan onze patiënten en klanten, onze medewerkers, onze gemeenschappen over de hele wereld, onze aandeelhouders, ons leefmilieu en andere betrokkenen beloven wij te handelen volgens onze overtuiging dat het onmisbare ingrediënt van elk product de integriteit van zijn maker is. We werken met een efficiënt bestuur en hanteren hoge ethische gedragsnormen. We streven naar transparantie en dialoog met alle betrokkenen om hun behoeften beter te begrijpen. We nemen ons engagement tot economische, sociale en milieutechnische duurzaamheid ernstig en verwachten hetzelfde van onze partners en leveranciers.

Aan onze patiënten en klanten

We verbinden ons tot onderzoek van topniveau en investeren in onderzoek en ontwikkeling in de biofarmacie. Zo kunnen we innovatieve geneesmiddelen van hoge kwaliteit bieden die voldoen aan de reële behoeften van patiënten met een ernstige ziekte.  We hanteren de strengste wetenschappelijke normen om een klinisch en economisch voordeel te produceren in de vorm van geneesmiddelen die het leven van patiënten verbeteren.  We streven ernaar om de informatie over onze beschikbare geneesmiddelen zo toegankelijk mogelijk te maken.    

Aan onze medewerkers

We hebben een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur.  De gezondheid, veiligheid, professionele ontwikkeling, balans tussen werk en privé en respectvolle behandeling van onze werknemers behoren tot onze hoogste prioriteiten.    

Aan de wereldwijde gemeenschappen waarin wij actief zijn

We staan achter een gewetensvol burgerschap dat de gezondheid verbetert en duurzaamheid in onze gemeenschappen bevordert.    

Aan onze aandeelhouders

We streven naar duurzame en waardevolle topprestaties voor onze aandeelhouders.    

Aan het milieu

Wij stimuleren het behoud van natuurlijke rijkdommen en streven ernaar om de milieu effecten van onze activiteiten en producten te minimaliseren.