EFPIA-Bekendmakingscode

De EFPIA-Bekendmakingscode is aangenomen en vereiste dat de EFPIA-leden hun transparantiebepalingen in hun eigen nationale codes vastgesteld hadden op 21 december 2013. De EFPIA-Bekendmakingscode geeft richtlijnen aan EFPIA-leden om bepaalde waardetransfers aan professionals en organisaties in de gezondheidszorg bekend te maken. Voorbeelden van openbaar gemaakte transacties zijn een subsidie voor een gezondheidszorgorganisatie (GO) of een consultancyvergoeding voor een spreekverbintenis voor een gezondheidszorgprofessional (GP).

Als lid van de EFPIA ondersteunen we volledig de EFPIA-Bekendmakingscode voor Waardetransfers door farmaceutische bedrijven aan gezondheidszorgprofessionals en -organisaties. In 2016 zijn we begonnen met het bekendmaken van betalingen aan gezondheidszorgprofessionals en -organisaties in Europa, in lijn met de EFPIA-Bekendmakingscode. We hopen dat het zal zorgen voor een beter inzicht en uiteindelijk meer vertrouwen in de geldigheid van de industrie-interacties met de medische beroepsgroep.


EFPIA-Bekendmakingscode: veelgestelde vragen:

Gedragscode België

Waarom wij samenwerken met gezondheidszorgprofessionals:

Waarom wij betalingen bekendmaken aan gezondheidszorgprofessionals:

Methodieken over wat we bekendmaken:

EFPIA-Bekendmakingsrapport:


Als u een vraag heeft over gerapporteerde transacties van Bristol Myers Squibb, mail uw vragen naar: mg-transparency_bms@bms.com