Eindelijk een grote stap voorwaarts voor immunotherapie in België: Opdivo wordt nu vergoed voor vier verschillende soorten kanker

17/01/17

Immunotherapie wordt bevestigd als een belangrijke, nieuwe en doeltreffende behandeling voor de bestrijding van kanker naast chemotherapie, chirurgie of radiotherapie. Dit komt tot uiting in het toenemend aantal soorten kanker waarvoor immunotherapie werd goedgekeurd, waardoor het opnieuw bevestigd wordt als de toekomstige standaardbehandeling.

Brussel, 17 januari 2017 – Tot nu toe werd de behandeling van kanker met Opdivo in België alleen vergoed voor gevorderd melanoom, sinds april 2016. Dit was een mijlpaal in de strijd tegen kanker, maar slechts een eerste stapje in vergelijking met de echte revolutie die immunotherapie nu meemaakt: drie nieuwe types kanker worden vanaf nu terugbetaald voor Opdivo (lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom, gevorderd niercelcarcinoom en recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom na autologe stamceltransplantatie en behandeling met Brentuximab vedotin). Bovendien werd ook een combinatietherapie met Opdivo en Yervoy goedgekeurd voor de behandeling van gevorderd melanoom. Dit is de eerste en enige goedgekeurde combinatietherapie van immuun checkpoint-remmers bij gevorderd melanoom. De aankondiging van deze vergoedingen op zich is ongetwijfeld ook een stap voorwaarts: nooit eerder werden meerdere terugbetalingen tegelijk goedgekeurd en de snelheid van deze goedkeuringen ten opzichte van de standaardprocedure is exceptioneel. Daarenboven werd er een overeenkomst met de Belgische overheid ondertekend die verzekert dat alle toekomstige terugbetalingen van Opdivo de eerste dag van de volgende maand na de goedkeuring van de Europese Commissie aanvaard zullen worden. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws voor de patiënten, aangezien immunotherapie hen nu sneller kan worden aangereikt.

Lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom
Een van de 4 soorten kanker waarvoor Opdivo nu zal worden terugbetaald is lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Aangezien NSCLC zo’n 85% van alle longkankers uitmaakt, is het vanzelfsprekend dat dit baanbrekend nieuws is; longkanker blijft immers één van de vaakst voorkomende types kanker. In vergelijking met de standaard chemotherapie, was de overlevingskans op lange termijn voor deze populatie van NSCLC patiënten tot drie keer beter bij behandeling met Opdivo, afhankelijk van de histologie van de tumor. "Met de goedkeuring van Opdivo voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom, krijgen patiënten nu een zeer goed alternatief in vergelijking met de standaardbehandelingen", verklaart Johan Vansteenkiste, Respiratoir Oncoloog bij het UZ Leuven. "De resultaten die geboekt werden in klinische studies met Opdivo voor patiënten met NSCLC zijn uiterst indrukwekkend. Eerder behandelde NSCLC-patiënten die nu met Opdivo behandeld werden, vertoonden namelijk een verbetering van hun overlevingskansen. Bovendien zijn de resultaten die werden waargenomen met Opdivo duurzamer en gunstiger qua veiligheid in vergelijking met docetaxel – een type chemotherapie – wat resulteert in een algemene verbetering van de levenskwaliteit voor patiënten.”

Gevorderd niercelcarcinoom
Met 100.000 sterfgevallen wereldwijd elk jaar, is niercelcarcinoom (RCC) de meest voorkomende vorm van nierkanker. De diagnose van RCC valt bij ongeveer 30% van de gevallen reeds in een gevorderd of metastatisch stadium. De vergoeding van Opdivo voor de behandeling van gevorderde RCC in België is dus alweer een mijlpaal in de strijd tegen deze vorm van kanker. Professor Jean-Pascal Machiels, Medisch Oncoloog aan het Koning Albert II Institutuut Brussel, verduidelijkt de onderzoeksresultaten van Opdivo als RCC-behandeling: "De onderzoeksresultaten van Opdivo toonden in eerder behandelde gevorderde RCC- patiënten een grote vooruitgang in vergelijking met everolimus, de standaardbehandeling: het relatieve risico van overlijden daalde met 27 %. Bovendien was de respons 5 keer beter dan de respons van de standaardbehandeling. De helft van de patiënten waren nog in leven na 26 maanden, in vergelijking met 19 maanden voor everolimus. Dit zijn unieke resultaten.”

Gerecidiveerd of refractair klassiek Hodgkin lymfoom na autologe stamceltransplantatie en behandeling met Brentuximab vedotin

Gerecidiveerd of refractair klassiek Hodgkin lymfoom, na autologe stamceltransplantatie en behandeling met Brentuximab vedotin, is de derde nieuwe vorm van kanker waarvoor Opdivo in België wordt vergoed. Klassiek Hodgkin lymfoom maakt ongeveer 95% uit van alle Hodgkin lymfoom gevallen, dus ook hier is de vergoeding geweldig nieuws voor de patiënten. Dit is de eerste en enige immunotherapie voor Hodgkin lymfoom die wordt terugbetaald in België. Een geweldige evolutie, omdat deze patiënten eerder behandeld werden met zware behandelingen – zoals chemotherapie, radiotherapie en transplantaties – en toch recidiveerden. Terwijl zij nu dus een nieuwe behandelingsmogelijkheid hebben, die hen in staat stelt om weer optimistisch te zijn. De resultaten van het onderzoek waren veelbelovend: patiënten die met Opdivo werden behandeld, toonden een indrukwekkende respons en duurzaamheid van die respons. De objectieve respons na 12 maanden was 68% en de progressievrije overleving was verlengd met maar liefst 5 maanden, met een verlengde follow-up. Vanwege het feit dat deze patiënten met gerecidiveerd of refractair klassiek Hodgkin lymfoom een zeer moeilijk te behandelen populatie zijn, zijn deze resultaten zeer veelbelovend.

Gevorderd melanoom
De terugbetaling van Opdivo voor gevorderd melanoom in België werd reeds een aantal maanden geleden goedgekeurd. Melanoom was namelijk de eerste vorm van kanker waarbij het onderzoek met immunotherapie goede resultaten toonde. Dit was toen het geval voor de behandeling met Yervoy, waarbij de patiënten een betere overlevingsprognose op lange termijn toonden, terwijl zij net een doelgroep waren voor wie de prognose anders zeer slecht was. Maar nu wordt voor het eerst een combinatie van twee verschillende immunotherapieën vergoed voor gevorderde melanomen: de combinatietherapie van Opdivo (nivolumab) en Yervoy (ipilimumab). Onderzoek heeft aangetoond dat het complementaire werkingsmechanisme van beide immuuntherapieën resulteert in een betere antitumor activiteit dan beide behandelingen apart. De resultaten toonden een langere mediane progressievrije overleving van 11,5 maanden met een hogere en duurzame objectieve respons van 58% voor de combinatie van Opdivo en Yervoy als eerstelijnsbehandeling van gevorderd melanoom. Ter vergelijking, met Opdivo alleen was er een mediane progressievrije overleving van 6,9 maanden en een objectieve respons van 44%.

 

BMS, een belangrijke partner in immuno-oncologie
Scott Cooke, General Manager Benelux van Bristol-Myers Squibb, verklaart: “Het is een overwinning, niet alleen voor ons, maar voor de hele medische wereld en – in de eerste plaats – voor de patiënten. Immunotherapie bereikte zijn eerste mijlpaal toen het politieke veld de beslissing nam om de behandeling van gevorderd melanoom terug te betalen, maar die doorbraak was slechts een eerste kleine zege in vergelijking met deze nieuwe goedkeuringen. Het is niet alleen de eerste keer dat er in België meerdere terugbetalingen tegelijk worden goedgekeurd, het gebeurde ook veel sneller dan voorheen. Bovendien zullen alle toekomstige terugbetalingen vanaf de eerste dag van de volgende maand na de goedkeuring van de Europese Commissie aanvaard worden. Bij Bristol-Myers Squibb zijn we er dan ook heel trots op dat we de eerste zijn die zo’n regeling tot stand hebben kunnen brengen, omdat dit onze toewijding en verantwoordelijkheid naar de patiënten toe benadrukt. Nu is het tijdperk van de immunotherapie pas echt aangebroken. De terugbetaling van nivolumab voor 4 verschillende types kanker, evenals de goedkeuring van een combinatietherapie met ipilimumab voor gevorderd melanoom, betekent vooral één ding: hoop. Het betekent nieuwe hoop voor al deze verschillende soorten patiënten die nu mogelijks mee kunnen genieten van de goede resultaten van onderzoek rond immunotherapie. Deze revolutionaire nieuwe behandelingsmethode is nu een echt medisch alternatief voor de traditionele behandelingen, zijnde chemotherapie en radiotherapie. Wij geloven dat immunotherapie de komende jaren aan belang zal blijven winnen, om zo langzamerhand de standaardbehandeling te worden.

Over Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb België is een indirecte dochteronderneming volledig in handen van de Bristol- Myers Squibb Company, een biofarmaceutische onderneming op wereldniveau met als missie: het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve geneesmiddelen, teneinde patiënten te helpen in de strijd tegen ernstige ziekten. Voor meer informatie, bezoek de website www.bms.be.

PERSCONTACT

TBWA Antwerp – Mieke Vandevyvere – mieke.vandevyvere@tbwa-antwerp.be – 0471 34 04 71
BMS – Sabine De Beuf – Sabine.debeuf@bms.com