Sotyktu

Bristol Myers Squibb ontvangt goedkeuring van de Europese Commissie voor Sotyktu (deucravacitinib), een eenmaal daagse orale behandeling voor volwassenen met matige tot ernstige psoriasis.

30/03/23

Sotyktu toonde een superieure werkzaamheid in het verbeteren van de huidklaring t.o.v. het placebo en tweemaal daags Otezla® (apremilast), met een goed getolereerd veiligheidsprofiel, in de cruciale Fase 3 klinische studies POETYK PSO.

Sotyktu is de eerste orale therapie met een nieuw werkingsmechanisme in bijna 10 jaar tijd dat wordt goedgekeurd voor matige tot ernstige psoriasis.

Sotyktu is de eerste orale, selectieve allosterische tyrosinekinase 2 (TYK2) remmer in zijn klasse en de enige TYK2-remmer in de Europese Unie die is goedgekeurd voor de behandeling van psoriasis.

 

(PRINCETON, N.J., XX maart 2023) - Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) kondigde vandaag aan dat de Europese Commissie Sotyktu (deucravacitinib), een selectieve tyrosinekinase 2 (TYK2) remmer die eerste is in zijn klasse, heeft goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige psoriasis die in aanmerking komen voor systemische therapie. Deze therapie is een nieuwe manier is om deze chronische immuungemedieerde ziekte te behandelen. De goedkeuring werd verkregen op basis van de resultaten van de Fase 3 POETYK PSO-1 en POETYK PSO-2 klinische studies, die een superieure werkzaamheid aantoonden van eenmaal daags Sotyktu in vergelijking met placebo en tweemaal daags Otezla® (apremilast) na zowel 16 als 24 weken, met een respons die 52 weken aanhield. Aanvullende gegevens van de POETYK PSO langetermijnuitbreidingsstudie (LTE) ondersteunden ook de goedkeuring. Het POETYK-onderzoeksprogramma toonde een consistent veiligheidsprofiel aan bij patiënten die een continue behandeling kregen gedurende drie jaar.

"De goedkeuring van vandaag is een mijlpaal, aangezien patiënten in heel Europa die lijden aan matige tot ernstige psoriasis nu de kans krijgen om te worden behandeld met Sotyktu, de eerste orale variant die eenmaal daags een aanzienlijke verlichting van de symptomen biedt", aldus Samit Hirawat, MD, Chief Medical Officer van Bristol Myers Squibb. "Sotyktu, dat in onze eigen laboratoria werd ontdekt, heeft een uniek werkingsmechanisme en een goed aangetoond veiligheids-, doeltreffendheids- en verdraagbaarheidsprofiel, wat een potentiële nieuwe orale zorgstandaard vertegenwoordigt en ons vermogen aantoont om baanbrekende, eersteklasbehandelingen te ontwikkelen die het leven van mensen kunnen transformeren."

Psoriasis is een veel voorkomende, chronische, systemische immuungemedieerde ziekte die ongeveer 14 miljoen mensen in Europa treft. Tot 90% van de patiënten met psoriasis heeft psoriasis vulgaris, of gewone psoriasis, dat wordt gekenmerkt door duidelijke ronde of ovale plekken die meestal bedekt zijn met zilverwitte schubben. Bijna een kwart van de mensen met psoriasis heeft gevallen die als matig tot ernstig worden beschouwd. De huidige therapieën omvatten topicale, orale en biologische middelen. Patiënten kunnen de voorkeur geven aan orale therapieën, en veel patiënten en artsen zijn op zoek naar aanvullende doeltreffende en verdraagbare opties.

"De goedkeuring van Sotyktu is baanbrekend voor de psoriasisgemeenschap, omdat we nu een verdraagbare, zeer doeltreffende, eenmaal daagse orale behandelingsoptie hebben die geen laboratoriumcontrole vereist," verklaarde Diamant Thaçi, MD, PhD, directeur en hoogleraar aan het Institute and Comprehensive Center for Inflammation Medicine, Universiteit Lübeck, Duitsland. "De Fase 3 POETYK-PSO klinische studies toonden aan dat Sotyktu een significante, duurzame werkzaamheid vertoonde op meerdere belangrijke eindpunten, waaronder huidklaring en symptoomlast. De resultaten zijn bijzonder betekenisvol voor dermatologen en patiënten die op een effectievere en gemakkelijkere orale therapie hebben zitten wachten om deze ernstige, chronische, immuungemedieerde ziekte te helpen behandelen."

De meest gemelde bijwerking was infectie van de bovenste luchtwegen (18,9%), meestal nasofaryngitis. De frequentie van ernstige infecties in de Sotyktu-groep was 0,6% vergeleken met 0,5% in de placebogroep. De meeste infecties waren niet ernstig en licht tot matig ernstig en leidden niet tot stopzetting van Sotyktu. Gedurende de eerste 16 weken traden infecties op bij 29,1% van de patiënten in de Sotyktu-groep, vergeleken met 21,5% in de placebogroep. Het percentage infecties en ernstige infecties in de Sotyktu-groep nam niet toe t.e.m. week 52. Het veiligheidsprofiel op langere termijn van Sotyktu was vergelijkbaar en consistent met eerdere ervaringen.

"Psoriasis kan iemands leven fysiek, emotioneel en mentaal sterk beïnvloeden, met symptomen zoals zichtbare plekken en jeuk, en gevoelens van zelf-stigmatisering en isolatie", aldus Frida Dunger Johnsson, uitvoerend directeur van IFPA (International Federation of Psoriasis Associations). “Er is een dringende behoefte aan behandelingsmogelijkheden met een hoger niveau van doeltreffendheid voor mensen met matige tot ernstige psoriasis, waarvan velen onbehandeld blijven, onderbehandeld worden of ontevreden zijn met de huidige geneesmiddelen. We zijn bijzonder blij dat we nu de eerste eenmaal daagse orale therapie hebben om mensen met psoriasis en artsen te helpen om samen de symptomen te verlichten en hun ziekte te verbeteren."

Bristol Myers Squibb bedankt de patiënten en onderzoekers die betrokken zijn bij het POETYK PSO klinische studieprogramma.

Over het POETYK PSO klinisch onderzoeksprogramma

PrOgramma ter Evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van Sotyktu (deucravacitinib), een selectieve TYK2-remmer (POETYK) PSO-1 (NCT03624127) en POETYK PSO-2 (NCT03611751) waren wereldwijde fase 3-studies om de veiligheid en werkzaamheid van Sotyktu te evalueren in vergelijking met placebo en Otezla® (apremilast) bij patiënten met matige tot ernstige psoriasis. Zowel POETYK PSO-1, waaraan 666 patiënten deelnamen, als POETYK PSO-2, waaraan 1.020 patiënten deelnamen, waren gerandomiseerde, dubbelblinde multicenterstudies waarin Sotyktu (6 mg eenmaal daags) werd geëvalueerd in vergelijking met placebo en Otezla (30 mg tweemaal daags). POETYK PSO-2 omvatte een gerandomiseerde ontwennings- en herhalingsperiode na week 24.

De co-primaire eindpunten van zowel POETYK PSO-1 als POETYK PSO-2 waren het percentage patiënten dat een Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 75 respons bereikte en degenen die een statische Physician's Global Assessment (sPGA) score van 0 of 1 (helder/zo goed als helder) bereikten op week 16 in vergelijking met placebo. Belangrijke secundaire eindpunten van de onderzoeken waren het percentage patiënten dat op week 16 PASI 75 en sPGA 0/1 bereikte in vergelijking met Otezla en andere maatregelen ter evaluatie van Sotyktu versus placebo en Otezla.

In beide klinische onderzoeken en op beide tijdstippen bereikten aanzienlijk meer patiënten behandeld met Sotyktu een sPGA-score van 0/1, een PASI 75-respons en een PASI 90-respons. De respons hield aan t.e.m. week 52, aangezien 82% (187/228) van de patiënten die op week 24 met Sotyktu een PASI 75 bereikten, hun respons op week 52 in POETYK PSO-1 behielden. In POETYK PSO-2 behield 80% (119/148) van de patiënten die Sotyktu voortzetten een PASI 75-respons, vergeleken met 31% (47/150) van de patiënten die met Sotyktu waren gestopt.

IWD

Na de POETYK PSO-1 en POETYK PSO-2 studies die 52 weken duurden, konden patiënten zich inschrijven voor de lopende POETYK PSO langetermijnuitbreidingsstudie (LTE) (NCT04036435) en open-label Sotyktu 6 mg eenmaal daags ontvangen. In de LTE-studie werden 1.221 patiënten ingeschreven die ten minste één dosis Sotyktu kregen. De werkzaamheid werd geanalyseerd met behulp van de TFR-methode (treatment failure rules) voor imputatie, samen met gevoeligheidsanalyses met behulp van gewijzigde imputatie van non-responders en as-observed analyse, die zijn gebruikt in soortgelijke analyses met andere middelen.

Naast POETYK PSO-1, POETYK PSO-2 en POETYK PSO-LTE werd Sotyktu geëvalueerd door Bristol Myers Squibb in twee andere fase 3-studies bij psoriasis: POETYK PSO-3 (NCT04167462) en POETYK PSO-4 (NCT03924427).

Over psoriasis

Psoriasis is een veel voorkomende, chronische, systemische immuungemedieerde ziekte die de lichamelijke gezondheid, levenskwaliteit en arbeidsproductiviteit van patiënten aanzienlijk schaadt. Psoriasis is een ernstig wereldwijd probleem: minstens 100 miljoen mensen worden wereldwijd getroffen door een of andere vorm van de ziekte, waaronder ongeveer 14 miljoen mensen in Europa en ongeveer 7,5 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Bijna een kwart van de mensen met psoriasis heeft gevallen die als matig tot ernstig worden beschouwd. Tot 90 procent van de patiënten met psoriasis heeft psoriasis vulgaris, of gewone psoriasis, dat wordt gekenmerkt door duidelijke ronde of ovale plekken die meestal bedekt zijn met zilverwitte schubben. Ondanks de beschikbaarheid van effectieve systemische therapie blijven veel patiënten met matige tot ernstige psoriasis onderbehandeld of zelfs onbehandeld en zijn ze ontevreden over de huidige behandelingen. Mensen met psoriasis vertellen dat hun emotionele welzijn eronder lijdt, waardoor zowel persoonlijke als professionele relaties onder druk komen te staan en de levenskwaliteit afneemt. Psoriasis gaat gepaard met meerdere bijkomende aandoeningen die een invloed kunnen hebben op het welzijn van patiënten, waaronder artritis psoriatica, hart- en vaatziekten, metabool syndroom, obesitas, diabetes, inflammatoire darmziekten en depressie.

Over Sotyktu (deucravacitinib)

Sotyktu (deucravacitinib) is een orale, selectieve, allosterische tyrosinekinase 2 (TYK2) remmer met een uniek werkingsmechanisme, die een nieuwe klasse van kleine moleculen vertegenwoordigt. Het is de eerste selectieve TYK2-remmer in klinische studies voor meerdere immuungemedieerde ziekten. Wetenschappers van Bristol Myers Squibb ontwierpen Sotyktu om selectief TYK2 te bestrijden, waardoor de signalering van interleukine (IL)-23, IL-12 en Type 1 interferonen (IFN) wordt geremd. Dit zijn belangrijke cytokinen die betrokken zijn bij de pathogenese van verschillende immuungemedieerde ziekten. Sotyktu bereikt een hoge mate van selectiviteit door binding aan het regulerende domein van TYK2, wat resulteert in allosterische remming van TYK2 en zijn downstreamfuncties. Sotyktu remt TYK2 selectief bij fysiologisch relevante concentraties. Bij therapeutische doses remt Sotyktu JAK1, JAK2 of JAK3 niet.

Bristol Myers Squibb: Baanbrekende stappen in de immunologie om het leven van patiënten te transformeren

Bristol Myers Squibb laat zich inspireren door één visie - het leven van patiënten transformeren door wetenschap. Voor mensen met immuungemedieerde ziekten kan de slopende realiteit van aanhoudende chronische symptomen en ziekteprogressie een tol eisen op hun fysieke, emotionele en sociale welzijn, waardoor eenvoudige taken en het dagelijkse leven een uitdaging worden. Het bedrijf blijft baanbrekende wetenschap nastreven, gedreven door onze diepgaande kennis van het immuunsysteem. Deze kennis omvat meer dan 20 jaar ervaring en onze passie om patiënten te helpen. Het doel hiervan is zinvolle oplossingen aanbieden die onbeantwoorde behoeften tegemoetkomen in de reumatologie, gastro-enterologie, dermatologie en neurologie. Wij volgen de wetenschap en streven ernaar therapieën op maat te maken voor individuele behoeften, de resultaten te verbeteren en de behandelingsmogelijkheden uit te breiden door mechanismen te identificeren die in de toekomst langdurige remissie - en misschien zelfs genezing - kunnen verwezenlijken. Door partnerschappen aan te gaan met onderzoekers, patiënten en zorgverleners om innovatieve behandelingen te ontwikkelen, streeft Bristol Myers Squibb ernaar de patiëntenzorg naar nieuwe normen te tillen en te verwezenlijken wat het belangrijkst is: de belofte van een beter leven.

De volledige Europese samenvatting van de productkenmerken voor Sotyktu is beschikbaar op de website van het EMA op www.ema.europa.eu

SOTYKTU U.S. INDICATIE

SOTYKTU™ (deucravacitinib) is geïndiceerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis bij volwassenen die in aanmerking komen voor systemische therapie of fototherapie.

Gebruiksbeperkingen:

SOTYKTU wordt niet aanbevolen voor gebruik in combinatie met andere krachtige immunosuppressiva.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

CONTRA-INDICATIES

SOTYKTU is niet geschikt voor patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheidsreactie voor deucravacitinib of voor één van de hulpstoffen in SOTYKTU.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Overgevoeligheid: Overgevoeligheidsreacties zoals angio-oedeem zijn gemeld. Indien een klinisch significante overgevoeligheidsreactie optreedt, moet een passende therapie worden ingesteld en moet de SOTYKTU-behandeling worden gestaakt.

Infecties: SOTYKTU kan het risico op infecties verhogen. Ernstige infecties zijn gemeld bij patiënten met psoriasis die SOTYKTU kregen. De meest gemelde ernstige infecties met SOTYKTU waren onder meer longontsteking en COVID-19. Vermijd het gebruik van SOTYKTU bij patiënten met een werkzame of ernstige infectie. Overweeg de risico's en voordelen van de behandeling alvorens SOTYKTU te starten bij patiënten:

·       met een chronische of terugkerende infectie

·       die zijn blootgesteld aan tuberculose

·       met een voorgeschiedenis van een ernstige of opportunistische infectie

·       met onderliggende aandoeningen die vatbaar zijn voor infectie.

Zorg ervoor dat patiënten tijdens en na de behandeling nauwkeurig worden gemonitord op tekenen en symptomen van infectie. Een patiënt die tijdens de behandeling een nieuwe infectie ontwikkelt, moet onmiddellijk en volledig worden onderzocht, een passende antimicrobiële therapie krijgen en nauwlettend worden gevolgd. Onderbreek de SOTYKTU-behandeling als een patiënt een ernstige infectie ontwikkelt. Hervat de SOTYKTU-behandeling niet totdat de infectie is verdwenen of adequaat is behandeld.

Virale Reactivatie

Reactivatie van het herpesvirus (bijv. herpes zoster, herpes simplex) werd gemeld in klinische studies met SOTYKTU. Tot en met week 16 werden herpes simplex-infecties gemeld bij 17 patiënten (6,8 per 100 patiëntjaren) die werden behandeld met SOTYKTU, en bij 1 patiënt (0,8 per 100 patiëntjaren) die werd behandeld met placebo. Multidermatoom herpes zoster werd gemeld bij een immunocompetente patiënt. Tijdens PSO-1, PSO-2 en het open-label verlengingsonderzoek was de meerderheid van de patiënten die voorvallen van herpes zoster meldden terwijl zij SOTYKTU kregen, jonger dan 50 jaar. Het effect van SOTYKTU op de reactivering van chronische virale hepatitis is onbekend. Overweeg virale hepatitis screening en controle op reactivatie in overeenstemming met de klinische richtlijnen vóór aanvang en tijdens de behandeling met SOTYKTU. Raadpleeg bij tekenen van reactivatie een hepatitisspecialist. SOTYKTU wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met actieve hepatitis B of hepatitis C.

Tuberculose (TB): In klinisch onderzoek ontwikkelden geen van de 4 patiënten met latente TB die met SOTYKTU werden behandeld en passende TB-profylaxe kregen, actieve TB (tijdens de gemiddelde follow-up van 34 weken). Eén patiënt, die geen latente TB had, ontwikkelde actieve TB na 54 weken SOTYKTU te zijn toegediend. Beoordeel patiënten op latente en werkzame TB-infectie voordat de behandeling met SOTYKTU wordt gestart. Dien geen SOTYKTU toe aan patiënten met actieve TB. Start de behandeling van latente TB alvorens SOTYKTU toe te dienen. Overweeg anti-TB therapie voorafgaand aan de start van SOTYKTU bij patiënten met een voorgeschiedenis van latente of actieve TB bij wie een adequate behandeling niet kan worden bevestigd. Controleer patiënten tijdens de behandeling op tekenen en symptomen van actieve TB.

Maligniteiten inclusief Lymfomen: Maligniteiten, waaronder lymfomen, werden waargenomen in klinische studies met SOTYKTU. Overweeg de voordelen en risico's voor de individuele patiënt alvorens een behandeling met SOTYKTU te beginnen of voort te zetten, met name bij patiënten met een bekende maligniteit (anders dan een met succes behandelde niet-melanome huidkanker) en patiënten die een maligniteit ontwikkelen tijdens de behandeling met SOTYKTU.

Rhabdomyolyse en Verhoogde CPK: Behandeling met SOTYKTU werd in verband gebracht met een verhoogde frequentie van asymptomatische verhoging van de creatinefosfokinase (CPK) en rhabdomyolyse in vergelijking met placebo. Beëindig de SOTYKTU-behandeling indien duidelijk verhoogde CPK-waarden optreden of indien myopathie wordt vastgesteld of vermoed. Informeer patiënten om onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte onmiddellijk te melden, vooral als deze gepaard gaat met malaise of koorts.

Afwijkingen in het Laboratorium: Behandeling met SOTYKTU werd in verband gebracht met verhoging van de triglycerideniveaus. Evalueer regelmatig de serum triglyceriden volgens de klinische richtlijnen tijdens de behandeling. Behandeling met SOTYKTU werd in verband gebracht met een verhoogde frequentie van leverenzymstijgingen in vergelijking met placebo. Evalueer leverenzymen bij aanvang en daarna bij patiënten met een bekende of vermoede leverziekte volgens de routine. Indien behandelingsgerelateerde verhogingen van leverenzymen optreden en geneesmiddel-geïnduceerde leverschade wordt vermoed, onderbreek dan SOTYKTU totdat de diagnose van leverschade is uitgesloten.

Immunisaties: Overweeg vóór aanvang van de behandeling met SOTYKTU de voltooiing van alle leeftijdsgeschikte immunisaties volgens de huidige immunisatierichtlijnen, inclusief profylactische herpes zoster vaccinatie. Vermijd het gebruik van levende vaccins bij patiënten behandeld met SOTYKTU. De respons op levende of niet-levende vaccins is niet geëvalueerd.

Potentiële risico's in verband met JAK-remming: Het is niet bekend of remming van tyrosine kinase 2 (TYK2) in verband kan worden gebracht met de waargenomen of potentiële bijwerkingen van remming van Janus Kinase (JAK). In een groot, gerandomiseerd veiligheidsonderzoek nadat een JAK-remmer bij reumatoïde artritis (RA) op de markt was gebracht, werden bij patiënten van 50 jaar en ouder met ten minste één cardiovasculaire risicofactor hogere percentages sterfte door alle oorzaken, waaronder plotselinge cardiovasculaire dood, belangrijke ongunstige cardiovasculaire voorvallen, algehele trombose, diepe veneuze trombose, longembolie en maligniteiten (met uitzondering van niet-melanome huidkanker) waargenomen bij patiënten die werden behandeld met de JAK-remmer, vergeleken met degenen die werden behandeld met TNF-blokkers. SOTYKTU is niet goedgekeurd voor gebruik bij RA.

BIJWERKINGEN

Tot de meest voorkomende bijwerkingen (≥1% van de patiënten met SOTYKTU en vaker dan bij placebo) behoren infecties van de bovenste luchtwegen, verhoogde creatinefosfokinase in het bloed, herpes simplex, mondzweren, folliculitis en acne.

SPECIFIEKE POPULATIES

Zwangerschap: De beschikbare gegevens uit casusverslagen over het gebruik van SOTYKTU tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende om een geneesmiddel-geassocieerd risico op ernstige aangeboren afwijkingen, miskramen of ongunstige resultaten voor de moeder of de foetus te evalueren. Meld zwangerschappen aan de meldingslijn voor ongewenste voorvallen van Bristol-Myers Squibb Company op 1-800-721-5072.

Borstvoeding: Er zijn geen gegevens over de aanwezigheid van SOTYKTU in moedermelk, de effecten op de zuigeling die borstvoeding krijgt of de effecten op de melkproductie. SOTYKTU is aanwezig in de melk van ratten. Wanneer een geneesmiddel aanwezig is in dierlijke melk, is het waarschijnlijk dat het geneesmiddel aanwezig is in menselijke melk. De ontwikkelings- en gezondheidsvoordelen van borstvoeding moeten worden afgewogen tegen de klinische behoefte van de moeder aan SOTYKTU en mogelijke schadelijke effecten van SOTYKTU of van de onderliggende maternale aandoening op de zuigeling die borstvoeding krijgt.

Leverfunctiestoornis: SOTYKTU wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis.

SOTYKTU is verkrijgbaar in tabletten van 6 mg.

Zie de volledige Amerikaanse voorschriftinformatie, inclusief medicatiegids, voor SOTYKTU.

Over Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met als missie innovatieve geneesmiddelen te ontdekken, ontwikkelen en aanbieden om patiënten ernstige ziekten te helpen overwinnen. Ga voor meer informatie over Bristol Myers Squibb naar BMS.com of volg ons op LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, en Instagram

Otezla® (apremilast) is een geregistreerd handelsmerk van Amgen Inc.

Waarschuwing met Betrekking tot Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 over, onder andere, het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van farmaceutische producten. Alle verklaringen die geen verklaringen over historische feiten zijn, zijn of kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en projecties over onze toekomstige financiële resultaten, doelen, plannen en doelstellingen en houden inherente risico's, veronderstellingen en onzekerheden in, met inbegrip van interne of externe factoren die de komende jaren elk van hen kunnen vertragen, ombuigen of veranderen, die moeilijk te voorspellen zijn, buiten onze controle kunnen liggen en ertoe kunnen leiden dat onze toekomstige financiële resultaten, doelen, plannen en doelstellingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in, of geïmpliceerd door, de verklaringen. Deze risico's, veronderstellingen, onzekerheden en andere factoren omvatten onder meer dat de uitkomst van onderhandelingen over prijsstelling en terugbetaling in individuele landen in Europa het commerciële potentieel van Sotyktu (deucravacitinib) voor de in dit persbericht beschreven indicatie kan vertragen of beperken, dat eventuele marketinggoedkeuringen aanzienlijke beperkingen op het gebruik ervan kunnen hebben, dat verdere goedkeuring van een dergelijk kandidaat-product voor een dergelijke in dit persbericht beschreven indicatie afhankelijk kan zijn van de verificatie en beschrijving van klinisch voordeel in bevestigende studies, en dat een dergelijk kandidaat-product voor een dergelijke in dit persbericht beschreven indicatie commercieel succesvol zal zijn. Geen enkele toekomstgerichte verklaring kan worden gegarandeerd. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht moeten worden beoordeeld in combinatie met de vele risico's en onzekerheden die van invloed zijn op de activiteiten en de markt van Bristol Myers Squibb, in het bijzonder de risico's en onzekerheden die worden genoemd in de waarschuwingsverklaring. factoren in Bristol Myers Squibb's Annual Report on Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022, zoals bijgewerkt door onze daaropvolgende Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K en andere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. De toekomstgerichte verklaringen in dit document worden uitsluitend gedaan op de datum van dit document en tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, neemt Bristol Myers Squibb geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, gewijzigde omstandigheden of anderszins.

bedrijfsfilantropie-nieuws

###

Bristol Myers Squibb

Persvragen

media@bms.com

Investeerders

investor.relations@bms.com

IMM-BE-2300042