'Because there is more to do’ - rapporten

Luisteren naar mensen. Naar patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en gezondheidswerkers uit België.

De 'Because there is more to do' rapporten bundelen de resultaten van de  enquête van Bristol Myers Squibb.

Eind 2020 hebben we twee enquêtes gehouden om feedback te vragen over gezondheidskwesties en over hoe mensen de rol van farmaceutische bedrijven zien bij de ondersteuning van patiënten, los van de verstrekking van geneesmiddelen. Via een enquête werd iedereen in acht Europese landen uitgenodigd deel te nemen. In een diepgaandere enquête werd patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en gezondheidswerkers uit België gevraagd hun mening te geven. Lees de bevindingen in de "Because there is more to do" rapporten.


Lees het Europese rapport – met een overzicht van bevindingen uit acht Europese landen.  
Gedetailleerd Belgisch rapport – met feedback van patiënten, zorgverleners, patiëntenorganisaties en medische professionals.

Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven om, naast het verstrekken van geneesmiddelen, meer te doen om patiënten te helpen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

reports
Bekijk de BMS Talks

In een reeks persoonlijke videoclips reageren onze medewerkers op de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen, gezondheidswerkers en van mensen in het algemeen.

‘Because there is more to do’ online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.