BMS Talks

‘'Because there is more to do'’

Als onderdeel van dit initiatief gaan BMS-medewerkers uit België en heel Europa in een reeks persoonlijke video's in op de bevindingen en feedback van de respondenten van de enquête. In de komende maanden zullen meer BMS-medewerkers naar u luisteren en u hun mening geven over uw opmerkingen en bezorgdheden.


Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven om, naast het verstrekken van geneesmiddelen, meer te doen om patiënten te helpen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

Europees rapport

Het Europese rapport geeft de mening van mensen uit acht landen; het gedetailleerde Belgische rapport verzamelt de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en medische professionals.

‘Because there is more to do’ online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.