Vores mission

At opdage, udvikle og levere innovativ medicin, der hjælper patienter med at overvinde alvorlige sygdomme.    

Vores forpligtelser

Til vores patienter og kunder, medarbejdere, aktionærer og vores miljø lover vi at agere i overensstemmelse med vores værdier og med integritet. Vi driver vores virksomhed med effektiv ledelse og høj etik. Vi søger gennemsigtighed og dialog i samarbejdet med vores interessenter for på den måde at forbedre vores forståelse af deres behov. Vi tager vores løfte om økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed alvorligt, hvilket også omfatter vores partnere og leverandører.

Til vores patienter og kunder

Vi forpligter os til at udvise videnskabelig ekspertise og investere i forskning og udvikling med det formål at levere innovative lægemidler af høj kvalitet, som møder udækkede medicinske behov og hjælper patienter med at overvinde alvorlig sygdom. Vi arbejder ud fra et videnskabeligt udgangspunkt for at generere både klinisk og økonomisk værdi gennem lægemidler, der forbedrer patienters liv. Vi stræber efter at informere bredt og åbent om vores lægemidler.

Til vores medarbejdere

Vi værdsætter et mangfoldigt og multikulturelt arbejdsmiljø. Vi interesserer os for vores medarbejderes sundhed, sikkerhed og faglige udvikling. Vi støtter dem i at balancere arbejde og privatliv og værdsætter en respektfuld arbejdskultur.

Til vores aktionærer

Vi stræber efter at generere positive resultater og værdi til virksomhedens ejere.

Til vores miljø

Vi værner om bevarelsen af naturressourcer og stræber efter at minimere virksomhedens påvirkning på miljøet.