Samfundsansvar

Vores urokkelige vilje over for vores patienter kræver, at vi handler ansvarligt på alle fronter. Vores handlinger er til gavn for patienterne, som vi servicerer i hele verden, vores virksomhed, vores medarbejdere, vores aktionærer og vores samfund.    

Læge og barndomskræftpatient

Global HOPE

Vi skaber en fremtid for afrikanske børn, der har kræft og blodsygdomme.

Giovanni Caforio giver hånd med en cyklist

Donationer

Samvittighedsfuldt medborgerskab betyder, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe rundt om i verden. Vores globale velgørende aktiviteter administreres via en række programmer, der hver har sit fokus. Læs om vores programmer og ansøg.
SMILfonden

C2C4C

Bristol-Myers Squibb Danmark deltager endnu engang i C2C4C, og som noget nyt i år har BMS Danmark taget initiativ til at støtte SMILfonden, som hjælper børn med alvorlige og kroniske sygdomme på tværs af diagnoser samt støtter deres familier gennem svære tider.

Pas på hjernen – det er en hjertesag

Pas på hjernen – det er en hjertesag

I anledningen af World Stroke Day sætter vi fokus på forebyggelse af blodpropper i hjernen.

Vores nordiske CSR-programmer

Bristol-Myers Squibb har indgået partnerskab med Københavns Universitet og Fonden for Entreprenørskab

Partnerskab med KU

BMS har indgået partnerskabsaftale med Københavns Universitet og Fonden for Entreprenørskab om at udbyde et bioentreprenørskabsfag.
Anders Eriksen var ’Leder for en dag’

Projekt ’Leder for en dag’

BMS deltog i projektet ’Leder for en dag’, som hvert år arrangeres af Fonden for Entreprenørskab.

BMS og Fonden for Entreprenørskab

BMS har indgået partnerskab med Fonden for Entreprenørskab. Vi støtter Fonden i deres vigtige arbejde med at udvikle entreprenørskab og innovation i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Samarbejdsaftaler

Etiske regler sikrer rammen for samspillet mellem lægemiddelindustri, beslutningstagere og patientforeninger, således at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde.

Portræt af en smilende kvinde

Bristol-Myers Squibb Foundation

Bristol-Myers Squibb Fonden arbejder for at forbedre sundheden hos befolkninger, der er hårdt ramt af alvorlige sygdomme. Til det formål har Bristol-Myers Squibb Fonden en række globale initiativer og programmer.
Mand i haven

Bæredygtighed    

For os betyder bæredygtighed, at vi arbejder på at løse medicinske behov, som ikke er dækket endnu, at vi øger adgangen til lægemidler, og at vi passer på miljøet.

Mand tegner på whiteboard

Transparens

Vi forpligter os til at drive forretning med høj integritet. Samtidig vil vi fortsat øge vores transparens, så vi kan dele oplysninger om vores virksomhed og lægemidler for at imødekomme patienternes behov.
Forsker observerer rækker med ampuller

Holdning til nøgleemner    

Sundhedspolitik og bioetik er under konstant udvikling, og vi sørger for at være på forkant med udviklingen.