BMS og Fonden for Entreprenørskab


Vi støtter Fondens vigtige arbejde med at fremme entreprenørskab og innovation på alle uddannelsesinstitutioner landet over. De har til formål at skabe en sammenhængende national indsats, som sikrer integration af innovation og entreprenørskab på samtlige niveauer i det danske uddannelsessystem.