Mahdollisuus vaikuttaa monen ihmisen elämään … myös omaasi

Löydä kiinnostava työpaikka BMS:ltä

Bristol-Myers Squibb on globaali biolääkeyritys, joka keksii, kehittää ja tuo markkinoille innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaita taistelemaan vakavia sairauksia vastaan.

Lääkkeemme auttavat ympäri maailmaa miljoonia ihmisiä heidän taistelussaan syöpää, sydän- ja verisuonitauteja, hepatiitti B:tä, HIV/AIDSia ja nivelreumaa vastaan.

ryhmätyö

Jotta onnistuisimme tässä, meillä on oltava työntekijöitä, jotka haluavat vaikuttaa maailmaan. Olemme ylpeitä nykyisistä työntekijöistämme, jotka ovat kokeneita, päteviä, avuliaita ja yhteistyökykyisiä. He ovat vaikuttaneet työkulttuurimme muotoutumiseen ja yrityksemme menestymiseen suuresti.

Henkilökohtainen kehitys ja uralla eteneminen

Tarjoamme työskentely ympäristön, jossa jokaista rohkaistaan tietojensa ja taitojensa kehittämiseen. Kaikki saavat mahdollisuuden kehittää itseään ja vaihtaa työtehtäviään. Rohkaisemme oma-aloitteisuuteen urapolun löytämisessä. Haluamme rohkaista työntekijöitämme ideointiin, sillä johtavana biolääkeyrityksenä tarvitsemme uusia innovaatioita, koska maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti.

Haluamme työntekijöidemme tuntevan, että heidän yksityis- ja työelämänsä ovat tasapainossa. Tästä tulee sekä työntekijän että yrityksen pitää huolta.

Kansainvälisyys

Työympäristö on kansainvälinen ja monet työntekijöistämme ovat jäseninä kansainvälisissä tiimeissä. Työskentelemme globaalissa maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti ja vaatii paljon tietoa.

Eettiset arvot

Bristol-Myers Squibbilla on korkeat eettiset normit. Varmistamme monien sisäisten prosessien kautta, että kaikki tekemisemme noudattaa korkeita eettisiä standardeja.

Työympäristö

Bristol-Myers Squibbilla on Pohjoismaissa noin 200 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 30. Pohjoismaiden pääkonttori on Solnassa Tukholman naapurissa.

Suomen toimitilamme ovat Espoossa. Nykyaikaisena biolääkeyrityksenä tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden työskennellä joko toimistolla Espoossa tai ainakin osan viikkoa etänä kotoa käsin.

ryhmätyö

Henkilökunta

Haluamme palkata oikean henkilön oikeaan työtehtävään. Meille ovat tervetulleita eri kulttuureja, uskontoja ja kansalaisuuksia edustavat ihmiset. Monipuolisuus ja –kulttuurisuus auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme. Koska monet työntekijöistämme ylittävät valtioiden rajoja, on tärkeää hyväksyä paikallinen kulttuuri ja toimia ympäristön arvojen mukaisesti. Myös tasa-arvo on tärkeää eikä vain teoreettinen haave. Me toteutamme sitä käytännössä jatkuvasti.

Biolääkeyrityksen käytännöt

Teemme työtä arvojemme mukaisesti ja vastuuntuntoisesti täyttääksemme yritysvastuumme lupaukset. Joka päivä työntekijämme ympäri maailmaa toteuttavat missiotamme auttaa potilaita taistelemaan vaikeita sairauksia vastaan. Kaikkia työntekijöitämme arvioidaan näiden periaatteiden mukaisesti läpi vuoden.

Tutkimustyömme

Lääkkemme parantavat miljoonien ihmisten elämänlaatua. Lääkkeidemme tutkimus- ja kehitystyö pohjaa tälle ajatukselle. Olemme ylpeitä saavutuksistamme tähän mennessä. Vuodesta 2002 alkaen olemme tuoneet potilaiden hoitoon 15 uutta lääkettä. Tuotekehitysputkemme on yksi tuottavimmista lääketeollisuudessa.

Sosiaalinen vastuumme

Säätiömme rahoittaa useita globaaleja eri sairauksien hoitoa tukevia ohjelmia. Pohjoismaat osallistuivat vuosina 2006-2012 Nordic Secure the Future -avustusohjelmaan, jossa kokeneita infektiolääkäreitä ja sairaanhoitajia matkusti Afrikkaan hoitamaan HIV/AIDS-potilaita. 24 lääkäriä ja sairaanhoitajaa ehti hoitaa sairaita Afrikassa.

Vuodesta 2013 lähtien olemme tukeneet sairaalaklovneja kaikissa Pohjoismaissa. Klovnit tekevät tärkeää työtä tarjoamalla ilolääkettä sairaille lapsille. Uskomme, että pitkien tutkimusten kautta löytyneet lääkkeemme vaikuttavat yhdessä ilolääkkeen kanssa vielä paremmin.