Missiomme ja sitoutuneisuutemme

Missiomme on keksiä ja kehittää innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaita voittamaan vaikeat sairaudet.

Sitoumuksemme

Lupaamme potilaillemme, asiakkaillemme, työntekijöillemme, yhteiskunnalle, osakkeenomistajille, elinympäristöllemme ja muille sidosryhmillemme toimia rehellisesti ja eettisesti. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja käydä vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme paremmin ymmärtää heidän tarpeitaan. Suhtaudumme vakavasti lupaukseemme toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, huomioon ottaen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat. Tämä lupaus kattaa myös kumppanimme ja tavarantoimittajamme.

Potilaillemme ja asiakkaillemme

Sitoudumme tieteellisessä työssämme huippulaatuun ja investoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta voimme tuoda markkinoille innovatiivisia korkealuokkaisia lääkkeitä tarpeisiin, joita aiemmin ei ole pystytty täyttämään. Autamme näin potilaita heidän taistelussaan vaikeita sairauksia vastaan. Noudatamme kaikkia tieteellisiä kriteerejä, jotta voimme lääkkeillämme tarjota hoidollista hyötyä potilaillemme. Pyrimme tiedottamaan lääkkeistämme avoimesti ja helposti löydettävissä olevissa kanavissa.

Työntekijöillemme

Arvostamme työntekijöidemme erilaisia taustoja ja heidän edustamiaan kulttuureja. Terveys, turvallisuus, ammatillinen kehittyminen, työn ja yksityiselämän tasapaino sekä työntekijöidemme tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtelu ovat tärkeimpiä arvojamme.

Osakkeenomistajillemme

Pyrimme tuottamaan taloudellista tulosta ja positiivista arvoa osakkeenomistajillemme.

Ympäristöllemme

Haluamme turvata luonnonvarojen säilymisen ja pyrimme minimoimaan toimintamme ja tuotteidemme ympäristölle aiheuttamat haitat.