Potilasturvallisuus

Oikeat tuotemerkintä-, markkinointi- ja tiedotustavat

Celgene käyttää alansa johtavia, tehokkaita turvallisuusvalvontajärjestelmiä, jotka ovat osa yrityksen laajempaa riskienhallintaohjelmaa. Palvelemiemme potilaiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Markkinoimamme ja jakelemamme tuotteet on varustettu täsmällisillä merkinnöillä ja tuotetiedoilla. Celgene laatii merkinnät ja tiedotusmateriaalit eri valvontaelinten, kuten FDA:n (US Food and Drug Administration) ja Euroopan lääkeviraston (EMA), vaatimusten mukaisesti.

Kaikkien Celgenen tällä hetkellä markkinoimien hoitojen tulee olla varustettu merkinnällä, jonka asianomaiset valvontaelimet ovat hyväksyneet. Celgenen rekisteröinti- ja sääntelyosasto vastaa markkinoitujen tuotteiden merkintämääräysten täytäntöönpanosta. Celgenellä on sisäinen tuotemerkintäportaali, joka antaa pääsyn ajantasaisiin merkintöihin ympäri maailman sekä ulkoisella sivustollamme olevien tuotteiden merkintöihin.

Merkintöihin liittyvän työn tärkein osa on ilmaista se, kuinka tärkeää on käyttää lääkkeitämme turvallisella tavalla. Tämä käsittää seuraavat:

 • Lääkkeen hyväksytty käyttöaihe
 • Lääkkeen kuvaus ja sitä koskevat tiedot
 • Lääkkeen kliininen farmakologia
 • Toimintatavat ja mekanismit
 • Annostusmäärä
 • Oikea lääkkeenanto
 • Varoitukset ja varotoimet
 • Haittavaikutuksia koskevat tiedot
 • Lääkkeen yhteisvaikutukset
 • Käyttö erityisissä potilaspopulaatioissa
 • Lääkkeen saatavuus ja oikea säilytys

NO-FI-2100006