Θέσεις εργασίας

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.


Οικογένεια που σχηματίζει φουσκάλες
A

ναπτύσσουμε καινοτόμα φάρμακα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων. Φροντίζουμε επίσης οι επιδόσεις των εργαζομένων μας να παραμένουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, με έργα που τους εμπνέουν και επιλογές σταδιοδρομίας που αποτελούν πρόκληση για την καριέρα τους. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του συμβολή, ανεξάρτητα από τον ρόλο του. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.

Job search


If you wish, submit your CV to Jobs at Bristol-Myers Squibb

Συνάδελφοι σε έναν χώρο αναμονής
Η κουλτούρα μας
Στην Bristol-Myers Squibb, είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τους ιατρούς και τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν σοβαρά νοσήματα. Η επιτυχία της προσπάθειάς μας εξαρτάται από ανθρώπους που είναι τολμηροί, επικεντρωμένοι, καινοτόμοι και παθιασμένοι, άνθρωποι που μπορούν να εργαστούν ως ομάδα, με μοναδικά και ξεχωριστά ταλέντα σε διοικητικές θέσεις αλλά και σε διάφορους τομείς όπως: Eρευνα & Ανάπτυξη, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Χρηματοοικονομικά. Κατέχοντας ηγετική θέση στην παγκόσμια βιοφαρμακευτική βιομηχανία, προσφέρουμε ευκαιρίες σε πολλά τμήματα παγκοσμίως. Επιζητούμε ανθρώπους που επιθυμούν να αλλάξουν τη ζωή προς το καλύτερο.
Διαφορετικότητα και ενσωμάτωση σε παγκόσμιο επίπεδο
Διαφορετικότητα

Στην Bristol-Myers Squibb, η ποικιλόμορφη ομάδα εργαζομένων και η εταιρική κουλτούρα συντελούν στην επίτευξη της επιχειρηματικής μας στρατηγικής στο χώρο της βιοφαρμακευτικής καθώς και στην καινοτομία. Είμαστε δεσμευμένοι στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού και μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την αριστεία, την ηγεσία, την καινοτομία και την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό μας εξελίσσεται καθώς εμείς επιδιώκουμε να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετικότητα μεταξύ των ασθενών, των ιατρών, των μετόχων και των κοινοτήτων εντός των οποίων ζούμε και εργαζόμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετικότητα με την ευρύτερη έννοια - συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, της εθνικότητας, του φύλου, της εμφάνισης, της φυλής, των σωματικών ικανοτήτων, της θρησκείας, της κοινωνικο-οικονομικής προέλευσης, των πολιτικών πεποιθήσεων, του σεξουαλικού προσανατολισμού και του τρόπου σκέψης. Οι απόψεις αυτές μάς δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον εργασίας όπου όλοι μπορούν να συμβάλλουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

NOGR2006694-01/ September 2020