Onze missie

Het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve medicijnen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen. 

Onze belofte

Aan onze patiënten en klanten, onze werknemers, de gemeenschappen waar wij actief zijn, onze aandeelhouders, het milieu en alle andere betrokkenen beloven wij te handelen vanuit de overtuiging dat de integriteit van de maker van een product een ingrediënt is waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken. Wij hebben een effectief bestuur en stellen hoge ethische eisen aan gedrag. Wij streven naar transparantie en dialoog met alle belanghebbenden om inzicht te verkrijgen in hun behoeften. Wij nemen economische, sociale en milieutechnische duurzaamheid serieus en verwachten hetzelfde van onze partners en leveranciers. 

Aan onze patiënten en klanten

Wij streven naar onderzoek van topniveau en investeren in biofarmaceutisch onderzoek om innovatieve geneesmiddelen van topkwaliteit te kunnen bieden die voldoen aan de behoeften van patiënten met een ernstige ziekte. Op wetenschappelijke basis produceren wij klinisch en economisch voordeel in de vorm van geneesmiddelen die het leven van patiënten makkelijker maken. We streven ernaar om informatie over onze commerciële geneesmiddelen zo toegankelijk mogelijk te maken.    

Aan onze werknemers

Wij hebben een divers personeelsbestand en een cultuur waarbinnen iedereen een plek kan vinden. De gezondheid, veiligheid, professionele ontwikkeling, balans tussen werk en privé en respectvolle behandeling van onze werknemers behoren tot onze hoogste prioriteiten.    

Aan onze aandeelhouders

Wij streven naar duurzame en waardevolle topprestaties en betekenis voor onze aandeelhouders.    

Aan het milieu

Wij stimuleren het behoud van natuurlijke rijkdommen en streven ernaar om de milieueffecten van onze activiteiten en producten te minimaliseren.