Onze principes

Werknemers van BMS

Bij Bristol Myers Squibb, houden we ons aan de hoogste normen ten aanzien van moraal en ethisch gedrag en onze waarden en uitgangspunten begeleiden elke beslissing die we nemen. Wij beloven te handelen vanuit de overtuiging dat de integriteit van de maker van een product een ingrediënt is waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken.    

Uitgangspunten Integriteit

De normen voor zakelijke activiteiten en ethiek van BMS biedt een samenvatting van de belangrijke beleidsmaatregelen en procedures om de bedrijfsvoering juridisch, ethisch en verantwoordelijk te houden.    


De uitgangspunten integriteit bieden gerichte begeleiding aan werknemers om zich te houden aan deze beleidslijnen en procedures. Een goede bedrijfsvoering is essentieel voor de integriteit van het bedrijf en zorgt ervoor dat Bristol Myers Squibb voldoet aan de hoogste normen van moraal en ethisch gedrag in al haar zakelijke activiteiten. 


 

Externe partijen

Wij weten dat externe partijen een belangrijke rol spelen bij ons succes. Wij streven ernaar om uitsluitend zaken te doen met externe partijen die zich houden aan onze normen voor zakelijke activiteiten en ethiek voor externe partijen (3P-normen). Wij stimuleren externe partijen om zich aan de 3P-normen te houden en deze toe te passen en daarnaast over processen en/of systemen te beschikken zodat kan worden voldaan aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften, richtlijnen en branchecodes. In onze contracten met externe partijen zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot naleving van de 3P-normen.

Normen voor zakelijke activiteiten en ethiek voor externe partijen


 

Melden van naleving

De Bristol Myers Squibb Integrity Line is een telefonisch en digitaal vertrouwelijk meldsysteem dat wordt gehost door Navex Global.