Transparantie

Wij geloven in een open werkomgeving, waarin collega’s, zorgverleners, patiënten, aandeelhouders en het publiek elkaar vertrouwen en respecteren. Het beschikbaar maken van informatie is belangrijk omdat wij onze bedrijfsactiviteiten aan de strengste normen blijven houden, waarbij we voldoen aan zowel de letter als de geest van de huidige wet- en regelgeving.
 
We zijn sterk gericht op Onze missie en nemen onze verantwoordelijkheid voor transparantie serieus. Duurzaamheidsrapportage is een duidelijk voorbeeld van een gebied waarin we zullen blijven werken om transparantie te vergroten, aangezien we vooruitgang laten zien in onze Duurzaamheidsdoelen 2020 (Lees meer op onze U.S. Corporate Website).    

 

Interacties met zorgverleners    

Wij geloven in een open werkomgeving, waarin collega’s, zorgverleners, patiënten, aandeelhouders en het publiek elkaar vertrouwen en respecteren. Wij houden ons bij onze bedrijfsactiviteiten aan de strengste ethische en integriteitsnormen, waarbij we voldoen aan zowel de letter als de geest van de huidige wet- en regelgeving. Wij willen een beter inzicht krijgen in de behoeften van onze patiënten en klanten en vinden het daarbij belangrijk om informatie over onze geneesmiddelen beschikbaar te stellen.

De farmaceutische industrie werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers aan optimale medische zorg in de vorm van geneesmiddelen en behandelmethoden. Aan dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen geld- en/of goederenstromen verbonden.

Dergelijke financiële relaties staan ten dienste van de kwaliteit van de gezondheidszorg in brede zin. In het verleden is echter gebleken dat misverstanden kunnen ontstaan over de doelstellingen van financiële relaties.

De Stichting CGR heeft in nauw overleg met betrokken partijen gedragsregels opgesteld om die openheid te realiseren. Uitgangspunt is dat een cliënt inzicht moet kunnen hebben in de relaties die tussen arts of instelling en de farmaceutische industrie bestaan.

De gedragsregels openbaarmaking financiële relaties voorzien in een centraal register waarin deze financiële relaties worden geregistreerd. Dit register is voor iedereen vrij toegankelijk.

Het register is in te zien via www.transparantieregister.nl

Financiële ondersteuning Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland

 

Als een lid van EFPIA en VIG volgt BMS de codes en richtlijnen om de interacties tussen BMS en zorgverleners (overeenkomstig) met integriteit en op een transparante wijze uit te voeren. BMS is geëngageerd om de overdrachten van waarde aan medische beroepsbeoefenaren en -organisaties van de gezondheidszorg te verstrekken.

Om ook de kosten van Onderzoek en Ontwikkeling tevens zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vanaf 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa verplicht deze bedragen te publiceren op hun eigen bedrijfswebsite.

De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies, klinische studies en prospectieve niet-interventie studies. Deze kosten worden op geaggregeerde basis door elk lidbedrijf jaarlijks openbaar gemaakt op nationaal niveau.

In het kalenderjaar 2020 heeft Bristol Myers Squibb € 9.092.831 in de vorm van financiële ondersteuning aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland bijgedragen.

Methodologie: In het geaggregeerde bedrag zijn de Transfers of Value (ToV), zoals betalingen, opgenomen die hebben plaatsgevonden in het kalenderjaar 2020 aan Nederlandse organisaties. In dit bedrag zijn de ToVs opgenomen die verstrekt zijn door de Nederlandse entiteit van Bristol Myers Squibb en door buitenlandse entiteiten van Bristol Myers Squibb. Een aantal transacties zijn voldaan in buitenlandse valuta (USD en GBP). Deze transacties zijn omgerekend naar Euro’s.