Medische Professionals

Bristol-Myers Squibb verstrekt de volgende informatie en hulpbronnen voor zorgverleners, die ondersteunen bij de zorg voor patiënten en bij onderzoek naar innovatieve medicijnen.    


Flesjes met medicijnen

Onze geneesmiddelen

Het is onze missie innovatieve medicijnen te ontdekken, ontwikkelen en leveren die patiënten helpen ernstige ziekten te overwinnen.    

Medische informatie en diensten    

Toegang tot medische informatie en hulpbronnen voor zorgverleners.    

Contact center medische informatie    

medischeafdeling@bms.com

Melden van bijwerkingen/nadelige reacties of klachten over producten (farmacovigilantie)    

medischeafdeling@bms.com

Ga voor het melden van bijwerkingen, bij klachten over productkwaliteit of voor verzoeken om medische informatie in andere landen naar onze algemene site


Informatie voor onderzoekers over klinische onderzoeken    

Klinische onderzoeken en onderzoek maken een essentieel onderdeel uit van het leveren van nieuwe medicijnen aan patiënten.    

Vroegtijdige toegang voor patiënten    

Patiënten met een ernstige ziekte helpen bij het vinden van informatie over toegang tot innovatieve medicijnen.    

Wetenschapper met een microscoop

Onderzoekers en partners    

Lees hoe wij experimentele medicijnen voor patiënten ontdekken en ontwikkelen.    
Wetenschapper die een flesje vult

Onafhankelijk onderzoek    

Bristol-Myers Squibb wil de wetenschap vooruit helpen door het ondersteunen van nieuw, onafhankelijk onderzoek dat onvervulde behoeften rondom onze producten en therapeutische gebieden aanpakt.
 
Wij staan open voor verzoeken van onafhankelijke onderzoekers die achter ons doel staan.
 
Meer informatie over informatie voor door de onderzoeker gesponsord onderzoek, over samenstellingen, technologie of een verzoek tot het delen van gegevens?     

Man aan het schrijven op een whiteboard

Transparantie    

We houden ons bij onze bedrijfsactiviteiten aan de strengste integriteitsnormen en we blijven onze transparantie vergroten zodat we informatie kunnen delen met onze patiënten, collega’s en aandeelhouders.