‘Because there is more to do’

Welkom bij 'Because there is more to do': het initiatief van Bristol Myers Squibb.

because there is more to do

"Because There is More to Do'’ is een initiatief dat eind 2020 van start is gegaan. Het is een open uitnodiging aan mensen in Nederland en zeven andere Europese landen om hun meningen en ideeën te delen.

We vroegen mensen naar hun mening over BMS en farmaceutische bedrijven in het algemeen;  wat zijn hun wensen en onvervulde behoeften; en wat zij denken dat farma nog meer kan doen om patiënten te helpen tijdens hun behandeltraject en om bij te dragen aan de samenleving.

We wilden specifiek begrijpen welke extra rol(len) die de farmaceutische bedrijven kunnen spelen - naast het ontwikkelen en leveren van innovatieve medicijnen.

Mensen deelden rijke en gevarieerde feedback in onze twee enquêtes - die enerzijds openstonden voor het grote publiek en anderzijds voor de patiënten- en zorgprofessionals in Nederland.

Deze bevindingen worden gepresenteerd op deze website. Daar kunt u het Europese en het Nederlandse rapport vinden dat de inzichten van patiënten en professionals analyseert.

Waarom dit initiatief?

  • Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven meer te doen om patiënten te helpen, naast het verstrekken van geneesmiddelen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.
  • Wij willen uw feedback openlijk delen, in deze samenvattende verslagen, en vooral ook reageren.
  • We zullen dit doen via een reeks dialogen, discussies en workshops, om samen nieuwe lokale programma’s voor patiënten en de bredere gemeenschap in Nederland te creëren. Samen kunnen we een verschil maken.

We hopen dat u de resultaten en inzichten interessant vindt en we kijken er naar uit om samen de route voorwaarts te verkennen.


Cover van het rapport
Nieuwe inzichten uit twee verslagen

Het Europese verslag geeft de mening van mensen uit acht landen; het Nederlandse "Deep Dive"-verslag geeft feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en zorgverleners.

reports
Bekijk BMS Talks

In een reeks persoonlijke videoclips reageren onze medewerkers op de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen, gezondheidswerkers en mensen in het algemeen.

Persoon op podium
‘Because there is more to do’ - online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.