'Because there is more to do’ rapporten

Luisteren naar mensen. Naar patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en gezondheidsprofessionals uit Nederland.

"Because there is more to do" verslagen presenteren de resultaten van dit openbare enquête-initiatief van Bristol Myers Squibb.

Eind 2020 hebben we twee enquêtes gehouden  om feedback te vragen over gezondheidskwesties en over hoe mensen  de rol van farmaceutische bedrijven zien bij de ondersteuning van patiënten, los van de verstrekking van geneesmiddelen. Via een openbare enquête werd iedereen in acht Europese landen uitgenodigd deel te nemen. In een 'deeper dive'-enquête werd patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en gezondheidswerkers uit Nederland gevraagd hun mening te geven. Lees de bevindingen in de verslagen "Because there is more to do".


Cover van het rapport
Lees het Europese rapport – met een overzicht van bevindingen uit acht Europese landen.
Boekje
Gedetailleerd Nederlands rapport – met feedback van patiënten, zorgverleners, patiëntenorganisaties en medische professionals.

Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven meer te doen om patiënten te helpen, naast het verstrekken van geneesmiddelen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

Bekijk BMS Talks

In een reeks persoonlijke videoclips reageren onze medewerkers op de feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen, gezondheidswerkers en mensen in het algemeen.

‘Because there is more to do’ - online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.