BMS Talks

‘Because there is more to do’

Reageren op uw feedback. Als onderdeel van dit initiatief gaan BMS-medewerkers uit Nederland en heel Europa in deze reeks persoonlijke video's direct in op de bevindingen en feedback van de respondenten van de enquête. In de komende maanden zullen meer BMS-medewerkers naar u luisteren en u hun mening geven over uw opmerkingen en bezorgdheden. Hou deze ruimte in de gaten.


Over het initiatief

Wij zijn ervan overtuigd dat wij er altijd naar moeten streven meer te doen om patiënten te helpen, naast het verstrekken van geneesmiddelen, en dat wij in de hele gezondheidszorg moeten samenwerken om dit mogelijk te maken.

Nieuwe inzichten uit twee verslagen

Het Europese verslag geeft de mening van mensen uit acht landen; het Nederlandse "Deep Dive"-verslag geeft feedback van patiënten, verzorgers, patiëntengroepen en zorgverleners.

‘Because there is more to do’ - online summit

Op 30 september organiseerden we een online summit met de medewerking van vooraanstaande experten uit acht Europese landen om dieper in te gaan op en te debatteren over de belangrijkste bevinding van onze 'Because there is more to do' enquêtes: de nood van patiënten aan mentale en emotionele ondersteuning tijdens hun behandelingstrajecten.