Contact

Op onze website vind je informatie over tal van onderwerpen. Heb je toch nog een vraag? Bekijk hier hoe je ons het best contacteert. 

Contactgegevens

Contactcentrum Medische Informatie en het melden van bijwerkingen of klachten over de productkwaliteit (farmacovigilantie)

Ga naar onze internationale website om bijwerkingen,  klachten over de productkwaliteit of vragen over medische informatie in andere markten voor te leggen.

Zwarte driehoek – geneesmiddelen onder aanvullende monitoring 

De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe procedure ingevoerd voor de productinformatie van geneesmiddelen waar de toezichthoudende instanties extra nauwlettend op toezien. Op de bijsluiter van deze geneesmiddelen staat dat zij zijn onderworpen aan ‘aanvullende monitoring’.

De bijsluiter en de productinformatie voor medisch beroepsbeoefenaren, de zogenoemde "samenvatting van de productkenmerken", van geneesmiddelen die aan dit extra toezicht onderworpen zijn, bevatten een zwarte omgekeerde gelijkzijdige driehoek met een korte zin waarin wordt aangegeven wat de driehoek betekent: dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

De zwarte driehoek zal in alle lidstaten van de EU worden gebruikt om de geneesmiddelen te herkennen die onder dit extra toezicht staan. Het symbool zal vanaf het najaar van 2013 op de desbetreffende bijsluiters verschijnen. Het verschijnt niet op de buitenverpakking of het etiket van geneesmiddelen.

Patiënten en medisch beroepsbeoefenaren wordt sterk aangeraden om alle vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen met een zwarte driehoek te melden, zodat nieuwe informatie die beschikbaar komt, doelgericht kan worden geanalyseerd.

Voor meer informatie over de zwarte driehoek verwijzen wij u graag naar de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG): www.cbg-meb.nl.


Ons postadres    

Bristol-Myers Squibb B.V.

 

Bezoekadres: 

Orteliuslaan 1000

3528 BD  Utrecht

 

Postadres: 

Postbus 4058

3502 HB Utrecht

 

Antwoordnummer 2180

3440 VB Woerden 

Melden van naleving

De Bristol Myers Squibb Integrity Line is een telefonisch en digitaal vertrouwelijk meldsysteem dat wordt gehost door Navex Global.