Om oss

Vårt oppdrag er å oppdage, utvikle og levere innovative medisiner som hjelper pasienter å vinne over alvorlige sykdommer.    


Kvinnelig pasient

Jobber sammen for pasientene    

Pasientene er kjernen i alt vi gjør.


B

ristol-Myers Squibb er et mangfoldig selskap. Vi jobber hver dag for å levere innovative legemidler til pasienter med alvorlige og livstruende sykdommer.  

Vår unike BioPharma-strategi har bred rekkevidde og ressursene til et ledende farmasøytisk selskap, kombinert med entreprenørskapet og smidigheten til bioteknologisk selskap.

Hver dag går våre ansatte verden over sammen for å hjelpe pasientene - det er drivkraften i alt vi gjør. Vi hjelper millioner av pasienter verden over innen sykdomsområder som onkologi, immunforskning, fibrose og kardiovaskulære sykdommer. Gjennom vår organisasjon for forskning og utvikling, har vi bygget en bærekraftig utviklings- og produksjonsplattform for nye terapier, og vi inngår aktive partnerskap for å få tilgang til ekstern innovasjon som øker bredden og hastigheten i vårt arbeid.    

Som verdensborgere jobber vi bærekraftig og ansvarlig - vi ønsker å gi noe tilbake. Gjennom stiftelsen Bristol-Myers Squibb jobber vi for å ha en sunn egenkapital og etterstreber å forbedre helsesituasjonen i befolkningsgrupper som er uforholdsmessig hardt rammet av alvorlige sykdommer. På denne måten ønsker vi å gi håp til noen av de mest sårbare menneskene i verden.


Om Bristol-Myers Squibb i Norge

Bristol-Myers Squibb (BMS) er et globalt biofarmasøytisk selskap som prioriterer å utvikle og levere innovative legemidler så fort som mulig, for å hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer.

Siden 2011 har vi lyktes med å levere 11 nye legemidler til svært syke pasienter. Gjennom vår enorme investering i forskning og strategiske partnerskap, er målet å forbedre mulighetene for pasienter med alvorlige sykdommer og utilstrekkelige behandlingsmuligheter. I tillegg tar vi et større samfunnsansvar gjennom både globale og lokale samarbeid.

BMS har de siste årene opparbeidet en sterk lokal organisasjon i Norge. I perioden 2013 til 2016 vokste BMS Norge fra 16 til 32 ansatte og var det raskeste voksende selskapet i den norske legemiddelbransjen i 2016. Vi har i dag et svært kompetent team av talenter som jobber engasjert, fokusert og med stor grad av entusiasme. BMS er lokalisert på Lysaker rett utenfor Oslo.


Selskapet vårt    

Verdiene og prinsippene hos Bristol-Myers Squibb forplikter oss til de strengeste moralske og etiske standarder i henhold til vår overbevisning om at "den mest verdifulle ingrediensen i ethvert produkt, er produsentens ære og integritet."    

Mangfold og inkludering    

Vår arbeidsstyrke er sammensatt slik at vi får en inkluderende og høyt ytende kultur som er fleksibel, nyskapende og pålitelig.    

Nøkkelfakta

Siste informasjon om selskapet.

Ansvar    

Det handler om å gjøre det riktige for pasienter vi hjelper verden over. Vi tar affære på mange fronter for å bedre helsen og gi bedre resultater i samfunn som er ekstra hardt rammet av alvorlige sykdommer.    

Bristol-Myers Squibb Company    

Bristol-Myers Squibb-stiftelsen har positiv egenkapital og etterstreber å gi bedre helsevilkår i befolkninger som rammes uforholdsmessig hardt av alvorlige sykdommer. Bristol-Myers Squibb-stiftelsen har mange globale initiativ og programmer.    

Selskapets lederteam    

Selskapet vårt er underlagt et lederteam som har et rikt og mangfoldig erfaringsgrunnlag når det gjelder å orientere seg i et globalt helselandskap i rask utvikling. Vi forplikter oss til å levere etter våre løfter: til våre pasienter og kunder, til våre ansatte, til verdenssamfunnet, til våre aksjonærer og til miljøet. I siste instans vil vår suksess måles gjennom forskjellen vi kan utgjøre i pasientenes liv. Lederteamet vårt er ansvarlig for selskapets daglige virksomhet.