‘Fordi det kan gjøres mer’-rapporter

Lytte til innbyggerne, pasientene, omsorgsyterne og helsepersonell i Norge

‘Fordi det kan gjøres mer’-rapportene viser resultatene fra denne undersøkelsen som er gjennomført i regi av Bristol Myers Squibb.

I slutten av 2020 tok vi initativ til noen undersøkelser for å be om innbyggernes tilbakemelding på helseproblemer – og hvordan de ser på den rollen legemiddelselskaper spiller når det gjelder å støtte pasienter utover å utvikle, produsere og tilby legemidler. Undersøkelsen var åpne for alle innbyggerne i åtte europeiske land. En dybdeundersøkelse ba i tillegg pasienter, omsorgsytere og helsepersonell i Norge om å dele sine meninger. Resultatene ser du i «Fordi det kan gjøres mer»-rapportene.


Les den europeiske undersøkelsen – en oversikt over funnene fra åtte europeiske land.
KOMMER SNART: Den nordiske rapporten – med tilbakemeldinger fra pasienter, pleiere, pasientforeninger og helsepersonell

Om initiativet

Vi vil alltid forsøke å gjøre mer for å hjelpe pasientene, utover det å utvikle og tilby medisiner. Derfor ønsker vi å samarbeide på tvers av helsevesenet for å muliggjøre dette. Her er mer informasjon om "Fordi det kan gjøres mer".

Se BMS TALKS

Våre ansatte svarer på tilbakemeldingene fra pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og nordmenn flest i en serie personlige videoklipp.