BMS Talks

‘Fordi det kan gjøres mer’

Svar på din tilbakemelding. Som en del av dette initiativet tar norske og europeiske BMS-ansatte tak i funn og tilbakemeldinger fra deltakerne i undersøkelsen i denne serien med personlige minivideoer. De neste månedene vil flere BMS-ansatte bruke anledningen til å lytte og gi tilbakemelding på dine kommentarer og bekymringer. Følg med på denne siden.


Om initiativet

Vi vil alltid forsøke å gjøre mer for å hjelpe pasientene, utover det å utvikle og tilby medisiner. Derfor ønsker vi å samarbeide på tvers av helsevesenet for å muliggjøre dette. Her er mer informasjon om "Fordi det kan gjøres mer".

Ny innsikt fra to rapporter

Den europeiske rapporten presenterer folks oppfatninger fra over åtte land. Dybderapporten for Norden gir oss tilbakemelding fra pasienter, omsorgsytere og helsepersonell.