Vårt engasjement

Vårt oppdrag er å oppdage, utvikle og levere innovative medisiner som hjelper pasienter med alvorlige sykdommer.    

Våre forpliktelser

Vi lover våre pasienter, kunder, ansatte, samfunn, aksjonærer, miljøet og andre interessenter å handle etter vår overbevisning om at den mest uvurderlige ingrediensen i ethvert produkt er produsentens integritet. Vi har en effektiv ledelse og strenge standarder for etisk virksomhet, og vi ønsker å gi våre interessenter innsyn og sørge for god kommunikasjon slik at vi bedre kan forstå deres behov. Vi tar våre økonomiske, sosiale og miljømessige forpliktelser alvorlig, og forventer det samme fra våre partnere og leverandører.  

Til våre pasienter og kunder

Vi forplikter oss til strenge vitenskapelige standarder og investeringer i biofarmasøytisk forskning og utvikling som resulterer i innovative legemidler av høy kvalitet som tilfredsstiller behovene til pasienter med alvorlige sykdommer. Vår forskning er underlagt strenge retningslinjer for å produsere kliniske og økonomiske verdier gjennom legemidler som forbedrer pasientenes liv. Vi etterstreber å gjøre informasjon om våre markedsførte legemidler lett tilgjengelig.

Til våre ansatte

Vi har en mangfoldig arbeidsstyrke og en kultur for inkludering. Noe av det vi prioriterer høyest er helse, sikkerhet, profesjonell utvikling, balansen arbeid-fritid, lønnsomhet og respektfull behandling av våre ansatte.

Til verdenssamfunnet

Vi er samvittighetsfulle verdensborgere, noe som innebærer at vi prøver å forbedre helsesituasjonen i hele verden og tenke bærekraftig.

Til våre aksjonærer

Vi etterstreber å yte hardt og skape verdier.    

Til vårt miljø

Vi ønsker å bevare naturressurser og etterstreber derfor å forårsake minst mulig inngrep i naturen i vår drift og produksjon.