BMS Norge er blitt «Miljøfyrtårn»

09/09/19

Et lokalt miljøengasjement på Oslo-kontoret til Bristol-Myers Squibb har fått positive konsekvenser. Som et av få legemiddelselskap i Norge har BMS nå blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble etablert i 2003. På ti år har Miljøfyrtårn blitt Norges mest brukte sertifiseringsordning for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Til sammen har drøyt 6000 norske bedrifter fått denne sertifiseringen.

«Go Green»

BMS har et internasjonalt initiativ som kalles «Go Green», som er en del av konsernets globale bærekraftinitiativ. Det var etter et møte mellom denne gruppen og noen ildsjeler på Oslo-kontoret at sertifiseringsprosessen ble satt på dagsorden.

BMS Norge er en kontorbasert virksomhet og har derfor måttet gjennomgå en rekke revisjoner for både helse, miljø og sikkerhet. HMS er også en sentral del av denne miljøsertifiseringen, noe som gjør den ekstra verdifull for de som gjennomfører den. 

Kildesortering, ISO-sertifisering og hjertestarter

Helt konkret har prosessen ført til at det bl.al er bestilt og installert nye enheter for kildesortering i kontorlandskapet. Og på helsesiden har BMS Norge allerede organisert et lokalt kurs i hjerte- og lungeredning. En lokal HMS-komité hvor adm.dir. deltar er etablert for å sikre at alt følges opp og forankres i hele bedriften.

Men det har også vært viktig å få dokumentert hvordan eksterne leverandører og f.eks. gårdeier håndterer miljøutfordringer. Derfor har det vært viktig at kontorbygget som driftes av KLP er ISO-sertifisert – noe som bl.a. sikrer god avfallshåndtering og kildesortering. Dette vil i praksis få konsekvenser for hvilke leverandører BMS Norge velger i fremtiden. 

Ingen avvik

Hele prosessen tok fire måneder å gjennomføre, derfor er det ekstra gledelig at sertifiseringen ble gjennomført uten noen avvik. For å holde statusen som Miljøfyrtårn-bedrift har BMS Norge forpliktet seg til å videreføre satsingen og arbeidet med bærekraft, HMS og miljø. Selve sertifikatet gjelder i tre år fremover før det må fornyes.

Mer om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no