OPDIVO Risk Minimization Plan materiell


Vanlige spørsmål for helsepersonell

Disse dokumentene er utarbeidet av Bristol-Myers Squibb for å gi svar på vanlige spørsmål som stilles fra leger og sykepleiere som er involvert i behandling med OPDIVO. Dokumentet vil bidra med:
- Forståelse for hvordan man bruker OPDIVO
- Viktig informasjon til pasienter 
- Kunnskap om eventuelle bivirkninger og hvordan disse skal håndteres 
- Presentasjon av Informasjonsbrosjyren for pasienten (inkludert bivirkningskortet) og viktigheten av disse for pasientene.
Last ned pdf

Pasientkort

Denne brosjyren vil hjelpe pasienter til å forstå hva OPDIVO er og hvorfor de har fått denne behandlingen, i tillegg til informasjon om hva de kan forvente i løpet av behandlingen. Den beskriver symptomer på potensielle bivirkninger man må være obs på, samt viktigheten av å melde inn symptomer på bivirkninger umiddelbart. Det er viktig at pasientene umiddelbart rapporterer inn symptomer på bivirkninger eller om de blir dårligere. Pasientene må ikke prøve å behandle symptomene selv med andre medikamenter. Selv milde symptomer kan føre til alvorlige og livstruende tilstander, dersom de ikke blir adressert. Dette Pasientkortet er et bidrag til denne rapporteringsprosessen.
Last ned pdf