Pasientsikkerhet

Korrekte metoder for produktmerking, markedsføring og informasjon.

Celgene er ledende innen effektive systemer for sikkerhetsovervåking, som del av selskapets risikohåndteringsprogram. Sikkerheten for våre pasienter er av aller største viktighet. Våre produkter markedsføres og distribueres med nøye merking og produktinformasjon. Celgene utvikler merking og informasjonsmateriell i henhold til kravene fra tilsynsorgan som FDA (US Food and Drug Administration) og Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

Alle produkter som markedsføres av Celgene har en merking som er godkjent av egnet tilsynsorgan. Celgenes avdeling for registrerings- og regelspørsmål er ansvarlig for å håndheve retningslinjene for merking av markedsførte produkter. Celgenes policy er å ha en intern Celgene-portal for produktmerking som gir tilgang til aktuell merking over hele verden, og merking for produkter på vårt eksterne nettsted.

Den viktigste delen av vårt merkingsarbeid er å formidle hvor viktig det er å bruke legemidlene våre på en sikker måte. Dette inkluderer:

 • Godkjent indikasjon for legemiddelet
 • Beskrivelse av og informasjon om legemiddelet
 • Legemiddelets kliniske farmakologi
 • Funksjoner og mekanismer
 • Doseringskvantitet
 • Korrekt administrering av legemiddelet
 • Advarsler og forholdsregler
 • Informasjon om bivirkninger
 • Interaksjoner med legemiddelet
 • Bruk i spesifikke pasientpopulasjoner
 • Utlevering av legemiddelet og korrekt oppbevaring