Clinical Trials Day 2019

20/05/19

BMS er et forskningsintensivt selskap. Gjennom et omfattende forskningsprogram har vi kunnet oppdage og utvikle nye, innovative legemidler som hjelper pasienter å overvinne alvorlige sykdommer.

Den 20. mai hvert år feires International Clinical Trials Day til minne om den første kliniske studien som ble gjennomført i 1747 av den skotske legen James Lind. Vi hos BMS vil rette en stor takk til alle som på ulike vis har vært involvert i våre kliniske studier for et veldig bra samarbeid!