Samfunnsansvar

Vårt ansvar og engasjement

I vårt daglige arbeid møter vi mennesker fra alle ledd i omsorgskjeden. Du er en viktig del av denne, enten du er forsker, politiker, lege, pasient eller pårørende. Gjennom samarbeid og forståelse for de ulike delene kan vi tilføre enda mer verdi i omsorgskjeden.

 

Her finner du mer informasjon om vårt engasjement, våre samarbeid og vår dialog med interesseorganisasjoner, pasientforeninger og beslutningstakere.

Vi i Bristol Myers Squibb er opptatt av det ansvaret vi har overfor det norske samfunnet. Derfor jobber vi aktivt med prosjekter og initiativer for å være med og drive samfunnsutviklingen fremover. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse og erfaring på områder der vi kan tilføre verdi, og tror på en åpen og konstruktiv samfunnsdebatt. Vi er også opptatt av å føre en ærlig dialog med alle våre viktigste interessenter fra alle de ulike samfunnsfelt vi berører.

Gjennom direkte og tydelig dialog skaper vi rom for å synliggjøre ulike perspektiver og løsninger. Dette mener vi er den beste måten å skape reell endring og utvikling – både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet.


Arendalsuka 2022
Arendalsuka 2022

Arendalsuka er landets største møteplass for alle med et brennende engasjement for det norske samfunnet. Hvert år samles et stort antall politikere, meningsbærere, organisasjoner, interessegrupper, private selskaper og offentlige institusjoner for å diskutere og debattere et bredt spekter av samfunnsaktuelle spørsmål og problemstillinger. I 2022 gjennomføres over 1000 arrangementer i løpet av fem dager i august.

Miljø og Bærekraft

Arendalsuka 2022
Re-sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift

I Bristol Myers Squibb (BMS) er vi opptatt av å ta vare på miljøet vårt. Allerede i 2019 ble BMS i Norge sertifisert som Miljøfyrtårn og i juni 2022 ble vi re-sertifisert.

Arbeid og helse: et stadig viktigere tema
Arbeid og helse: et stadig viktigere tema

Arbeid er en viktig kilde til mestring og sosialt samvær som igjen leder til bedre livskvalitet for den enkelte, og bedre bruk av ressurser for fellesskapet. Store fremskritt innen behandlingen av kreft gjør at flere av de som får kreft lever lengre og med en betydelig høyere livskvalitet. Dette gjør at stadig flere med kreft både kan og ønsker å være i arbeid.