Arendalsuka

Arendalsuka er landets største møteplass for alle med et brennende engasjement for det norske samfunnet. Hvert år samles et stort antall politikere, meningsbærere, organisasjoner, interessegrupper, private selskaper og offentlige institusjoner for å diskutere og debattere et bredt spekter av samfunnsaktuelle spørsmål og problemstillinger.

Arendalsuka 2022
Arendalsuka 2022

I årets utgave av Arendalsuka gjennomføres over 1000 arrangementer i løpet av fem dager i august. BMS arrangerer, i samarbeid med Kreftforeningen og Oslo Economics, et diskusjonsmøte med fokus på arbeidsdeltakelse under og etter sykdom. Vi deltar også i en paneldebatt i kraft av vårt engasjement i Hematologialliansen, der vi skal diskutere hvordan Norge kan bli et foregangsland innen klinisk forskning og god kreftbehandling. I tillegg arrangerer vi en debatt om lungekreft, i samarbeid med flere andre legemiddelselskaper.

Arbeid, helse og kreft: Nye behandlingsmetoder gir nye muligheter, er vi klare?
Arbeid, helse og kreft: Nye behandlingsmetoder gir nye muligheter, er vi klare?

Arbeid er en viktig kilde til mestring og sosialt samvær som leder til bedre livskvalitet, og bedre bruk av ressurser for fellesskapet. Store fremskritt innen behandlingen av kreft gjør at flere av de som får kreft lever lengre og med en betydelig høyere livskvalitet. Dette gjør at stadig flere med kreft både kan og ønsker å være i arbeid under og etter behandling av kreftsykdom. 

 Du kan lese hele programmet her
Følg arrangementet onsdag 17. august, kl. 10.00 – 11.30

Under Arendalsuka arrangerer Bristol Myers Squibb sammen med Kreftforeningen og Oslo Economics et møte med fokus på arbeidsdeltagelse under og etter sykdom. 

Hvordan kan Norge bli et fyrtårn for klinisk forskning
Hvordan kan Norge bli et fyrtårn for klinisk forskning

Hematologialliansen består av de fem biofarmasøytiske selskapene; Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen-Cilag og Sanofi. Hematologialliansen arbeider for å bidra positivt til at hematologifeltet utvikles på en måte som legger til rette for at pasienter får rask tilgang til innovativ, effektiv og virksom behandling som er tilpasset den enkelte pasients behov gjennom hele sykdommens forløp.

Lungekreft – vår dødeligste kreftform
Lungekreft – vår dødeligste kreftform

Er tiden inne for en kraftsamling? Norge har som ambisjon å være blant de landene som har lavest kreftdødelighet i verden. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge hvert år, og av de 3000 diagnostiserte dør opp mot 2300 personer innen kort tid.