Kliniske studier

Vi er stolte av å gjennomføre kliniske studier i Norge. I praksis betyr dette at pasienter i Norge får muligheten til å bli behandlet med medisiner under utvikling, og dermed få tilgang til den nyeste forskningen. Det bidrar også til verdifull kunnskap og erfaring for forskere og helsepersonell. For å delta i en klinisk studie er det mange kriterier som må oppfylles, og det er den behandlende legen som tar avgjørelsen om du som pasient kan delta eller ikke.

Det er stor interesse for å delta i kliniske studier. Derfor har vi samlet informasjon om våre pågående kliniske studier på en digital plattform - BMS Study Connect. På denne siden viser vi kliniske studier som for tiden rekrutterer pasienter, både våre og andre sine . Listen oppdateres regelmessig.