Nyckelfakta    


Globala affärer    

Uppdaterad i januari 2017

Verkställande direktör:
Huvudkontor:
New York City
Affärsverksamhet:
Biofarmaföretag
Webbadress:
NYSE-listning:
BMY
Nettoförsäljning globalt:
19.4 miljarder USD under 2016
Investeringar inom FoU:
4,9 miljarder USD för forskning och utveckling av nya läkemedel som kan hjälpa patienter att övervinna svåra sjukdomar.
Huvudsakliga platser:

Lokal affärsverksamhet    

Uppdaterad oktober 2017

Nordiskt huvudkontor:
Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna 
Anställda:
Omkring 100 personer i Sverige