Digitala hälsolösningar med H2 Health Hub

2016/12/14

Vi arbetar på många sätt för att ständigt förbättra patienternas upplevelse av behandling och livskvalitet. En del i det arbetet är att hitta nya innovativa lösningar för tidig diagnos, behandling samt vård.

För att hitta fler digitala lösningar som kan underlätta patientens vardag har vi ingått ett partnerskap med H2 Health Hub. Det är ett nätverk för entreprenörer och startup bolag inom ramen för digital hälsa som utvecklar nya, smarta verktyg och lösningar för preventiv vård, egenvård samt hälso- och sjukvård. Partnerskapet löper på tre år, och under denna tid är vårt mål att identifiera utvecklingsprojekt samt nya sätt att arbeta på som leder till bättre patientnytta. Vi har patienterna i centrum för allt vi gör och ”snabbhet till patient” är ett av BMS kärnvärden.

Läs mer om H2 Health Hub här.