BMS medverkade på riksdagsseminarium om innovation race

2017/06/16

Den 8 juni arrangerades ett seminarium i riksdagen om det ”innovation race” som BMS genomförde tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, AbbVie och Microsoft i december 2016. Värdar för seminariet var näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S) och utskottets vice ordförande Lars Hjälmered (M).

Innovationer och utveckling av vården och offentliga upphandlingar är viktiga områden. Men hur skapas de innovationer, som leder till en bättre vård i dag och i morgon? Under seminariet presenterades resultat och erfarenheter från det ”innovation race” som pågick under 52 timmar och resulterade i tio innovativa förslag på förbättringar inom cancervården. Det stod klart att samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet är en grundläggande faktor för att hitta lösningar på konkreta problem och se till att dessa lösningar når ut i alla landsting.

  • Det finns många idéer och utmaningar för att förbättra vården för patienterna som sjukvårdspersonalen inte hinner jobba vidare med i vardagen. Vår förhoppning är att vi genom ”innovation race” har skapat en modell som kan ligga till grund för ett nytt arbetssätt för att kunna förverkliga idéerna, sa Morten Kildal, överläkare på Brännskadecentrum och ansvarig för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

En röd tråd genom seminariet var behovet av ökad digitalisering av vården. En annan viktig lärdom av ”innovation race” är att det inte räcker med att hitta lösningar på problemen. Lika viktigt är att se till att lösningarna kan implementeras i vården. Ett medskick till politikerna var också att man på olika sätt ska kunna stimulera till mer samverkan.

  • Vi ser ett stort behov av mer samarbete och samverkan för att kunna förbättra vården så snabbt som möjligt för alla patienter, konstaterade Annica Holmberg, ansvarig för Public Affairs på Bristol-Myers Squibb.