Amir Hefni

Sverigechefens Amir Hefnis nyårsönskningar

2017/01/02

  1. Att påskynda cancerpatienters tillgång till de senaste innovationerna inom tidig diagnos, vård och behandling. Vi önskar en ökad förståelse för att cancerpatienter har ett brådskande behov av att få tidig diagnos, vård och behandling. Varje år får tusentals svenskar en cancerdiagnos. Antalet svenskar som diagnosticeras med cancer och lever med en cancersjukdom ökar. Det finns därför ett stort behov av nya terapier, och patienterna har inte råd att vänta. Vi hoppas att utredningen om finansiering och prissättning av läkemedel som påbörjas nu kan bidra till en modern och jämlik vård, och att vi och andra bolag inom läkemedelsindustrin blir en viktig samtalspart i arbetet med att öka innovationerna i cancervården.
  2. Ökad samverkan och fler partnerskap för att driva innovation som gynnar patienterna. Vi önskar en ökad samverkan mellan det offentliga och näringslivet, och att fler partnerskap ingås i olika konstellationer för att hitta nya och snabbare sätt att nå ut med innovation till patienterna. Det är glädjande att regeringens life science-politik så tydligt betonar vikten av samverkan. Det uppmuntrar innovation till förmån för såväl samhälle som patienter. I år har vi till exempel ingått partnerskap med H2 Health Hub och genomfört ett ”innovation race” med deltagare från såväl industri som akademi. Vi hoppas att detta kan påskynda innovationsprocesserna och komma till nytta för patienterna.
  3. Ännu mer forskning och utveckling samt EMA till Sverige. Vi önskar att fler patienter får chansen att ingå i kliniska studier. BMS fortsätter att investera i kliniska studier i Sverige, bland annat inom onkologi, immunologi och kardiovaskulära sjukdomar. Det är glädjande att Sverige har lyckats vända den nedåtgående trenden med kliniska studier – vi är på rätt väg. Slutligen hoppas vi att den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer till Sverige. Det skulle ytterligare stärka Sveriges roll som en ledande life science-nation.