Country 2 Country 4 Cancer

Bristol-Myers Squibb i Almedalen 2018

2018/07/02

Vi är på plats i Visby under Almedalsveckan med ett antal seminarier samt för att medverka i evenemang som rör aktuella frågor inom svensk hälso- och sjukvård. Vi ställer oss bland annat frågan om hur vi ska gå från bra idéer till riktiga innovationer som möter patienternas behov och hur vi snabbar på implementeringen av innovationer i vården. Varmt välkommen att besöka våra seminarier!


Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Trots att stroke ofta kan förhindras drabbas cirka 26 000 personer av stroke varje år. Svensk strokeprevention har varit framgångsrik, men inte alla landsting har kommit lika långt. Vad kan vården och politiken göra för att antalet strokefall ska ha halverats om tio år?

Tid: 3 juli kl. 10.30-11.30

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Arrangör: Bristol-Myers Squibb, Pfizer

Medverkande:

 • Tord Juhlin, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
 • Kjell Holm, verksamhetschef, STROKE-Riksförbundet
 • Christer Jonsson, oppositionslandstingsråd (C) i Kalmar län
 • Anna-Lena Hogerud, regionråd (S) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
 • Ulf Wickbom, moderator

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53158


Den delaktiga patienten – var står vi, vart går vi?

Hur går vi från bra idéer till riktiga innovationer som kan möta medborgarnas behov? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten att ta plats i den digitala utvecklingen? Vilka vinster finns med samverkan mellan patienter, sjukvård och näringslivet för att skapa bättre vård?

Tid: 3 juli kl. 13.10-14.10

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangör: Bristol-Myers Squibb, Dagens Medicin Agenda, Akademiska Sjukhuset, AbbVie, Cambio

Medverkande:

 • Jan Gulliksen, professor, KTH & regeringens digitaliseringsråd
 • Anna Attefall, projektledare Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuset
 • Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio
 • Annica Holmberg, kommunikationschef, Bristol-Myers Squibb
 • Emma Skoglund, patientrepresentant
 • Karolina Wretbring, projektledare, Akademiska sjukhuset
 • Theresia Bredenwall, kommunikationsdirektör, AbbVie
 • Christina Kennedy, moderator, Dagens Medicin

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51907


Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott av en vetenskaplig tidskrift. Hur kan svensk hälso- och sjukvård verka för att nya behandlingar som immunterapier når cancerpatienter i enlighet med de nationella rekommendationerna?

Tid: 3 juli kl. 15.00-16.00

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Arrangör: Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Amgen, MSD, AstraZeneca, Roche

Medverkande:

 • Peter Daneryd, förbundsdirektör, Skandionkliniken
 • Johan Ahlgren, chef, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro
 • Kjell Bergfeldt, styrelseledamot, Svensk onkologisk förening
 • Helena Ullgren, styrelseledamot, Sjuksköterskor i cancervård
 • Emilie Orring, regionråd, Region Uppsala (M)
 • Andreas Svahn, regionråd, Region Örebro län (S)
 • Ellinor Persson, moderator

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55198


Digitalisering av vården och introduktion av nya behandlingar – varför tar det sådan tid?

Hudcancer är den cancerform som ökar allra snabbast och det gäller också malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Alla är överens om att vården inom malignt melanom behöver digitaliseras och använda nya behandlingar. Varför går då införandet så långsamt?

Tid: 4 juli kl. 13.15-14.30

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Arrangör: Bristol-Myers Squibb
 

Medverkande:

 • Mathias Ekman, Director Industry Solutions, Microsoft Western Europe
 • Jan Lapins, överläkare Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Nils Wilking, leg. läkare, docent, Karolinska Institutet
 • Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, leder Alliansens arbetsgrupp inom sjukvård (KD)
 • Anna-Lena Sörenson, riksdagsledamot, vice ordförande riksdagens socialutskott (S)
 • Helga Baagøe, moderator

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52569

BMS stöttar även två seminarium som arrangeras av patientföreningar under Almedalsveckan.  


Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg?

Tid: 2 juli kl. 12.30-14.00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Arrangör: Blodcancerförbundet i samarbete med Bristol-Myers Squibb m.fl.


Länk till seminariet i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/49852


Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Tid: 2 juli kl. 14:40-15:40

Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Nätverket mot cancer i samarbete med Bristol-Myers Squibb m. fl.

Länk till seminariet i Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54281