Internationella kliniska prövningsdagen

2017/05/17

BMS är ett forskningsintensivt företag. Genom ett omfattande forskningsprogram har vi kunnat upptäcka och utveckla nya, innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. Den 20 maj firas årligen den ”Internationella kliniska prövningsdagen” till minne av den första kliniska prövningen som genomfördes år 1747 av den skotske läkaren James Lind. Vi på BMS vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt varit involverade i våra kliniska prövningar för ett väldigt bra samarbete!