Samtal om ett svenskt ”Cancer Moonshot”

2016/12/05

Den 1 december samlades ett tjugotal beslutsfattare och experter vid ett rundabordssamtal i Stockholm, för att diskutera möjligheterna till ökat forskningsutbyte mellan Sverige och USA och bättre vård av patienter med cancer. Värd för rundabordssamtalet var USAs ambassadör, Azita Raji, och ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, i samarbete med Bristol Myers-Squibb (BMS). Ett antal beslutsfattare och experter inom cancer deltog i samtalet som handlade om hur vi kan samarbeta inom den kliniska forskningen mellan länderna och hur vi kan snabba på utvecklingen av innovation och lösningar i cancervården.

I början av året tog Barack Obama initiativet till att öka satsningen på att förebygga, upptäcka och behandla cancer, med det slutgiltiga målet att utrota sjukdomen. Detta initiativ fick namnet ”Cancer Moonshot”. Sverige och USA ingick ett samarbetsavtal kring forskning i höstas. BMS foundation stöttar ”Cancer Moonshot” i USA och BMS Sverige har valt att ta en aktiv roll i det svenska arbetet kring ”Cancer Moonshot”. Rundabordssamtalet var det första mötet inom ramen för detta.