Vi verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel

2017/06/06

Bristol-Myers Squibb har ett stort fokus på forskning inom immunonkologi, med målet att förlänga överlevnaden för patienter med svårbehandlad cancer. Den 2 juni startade ASCO (The American Society of Clinical Oncology), en årlig kongress för forskare, läkare och andra som arbetar inom sjukvården. Drygt 30 000 personer samlas för att ta del av det senaste inom cancerforskning. BMS substanser ingår i över 80 studier som presenteras på ASCO. Studierna innefattar 20 olika cancertyper.