Uppdrag, vision och värderingar på företaget Bristol Myers Squibb

Till våra patienter och kunder, medarbetare, aktieägare och vår miljö, lovar vi att agera i enlighet med vår övertygelse och integritet. Vi driver vår verksamhet med effektiv styrning och hög standard för etiskt agerande. Vi söker transparens och dialog med våra intressenter för att förbättra vår förståelse av deras behov. Vi tar vårt löfte om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet på allvar, vilket även omfattar våra partners och leverantörer.

 

Till våra patienter och kunder

Vi förbinder oss till vetenskaplig spetskompetens och investering i forskning och utveckling för att tillhandahålla innovativa läkemedel av hög kvalitet som möter ouppfyllda medicinska behov och hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Vi tillämpar en vetenskaplig disciplin för att generera både kliniskt och ekonomiskt värde genom mediciner som förbättrar patienters liv. Vi strävar efter att informera om våra läkemedel på ett sätt som är brett, öppet och tillgängligt.

Till våra medarbetare

Vi värnar om en mångsidig och mångkulturell arbetsplats. Vi värnar om våra medarbetares hälsa, säkerhet, professionella utveckling, balans mellan arbete och privatliv, och om ett respektfullt bemötande.

Till våra aktieägare

Vi strävar efter att producera positiva resultat och värde för aktieägarna.

Till vår miljö

Vi värnar om bevarandet av naturresurser och strävar efter att minimera vår verksamhets påverkan på miljön.

NOSE1902894-01-01