Hjärt-/kärlsjukdomar


Om Eliquis®

Eliquis® (apixaban) är indicerat för: 

  • Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symptomgivande hjärtsvikt (NYHA-klass ≥ II). (1) 

  • Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), och profylax av recidiverande DVT och LE hos vuxna (1)          

  • Profylax av venösa tromboemboliska händelser (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik (1)

För mer information, besök www.eliquis.se där du kan hitta produktfakta, patienthjälpmedel, filmer och mycket mer om Eliquis®.

eliquis

Referens:

1) Produktresumé för Eliquis®