Onkologiska sjukdomar

Bristol-Myers Squibb visar vägen inom immunonkologi.

Vi är stolta över att vara det enda företaget som kan erbjuda två godkända immuncheckpoint-hämmare.

Onkologisk immunterapi har inneburit ett ytterligare verktyg i behandlingsarsenalen.

Vi har därför samlat information och kunskap kring behandlingen samt riskminimieringsmaterial, med syfte att vara ett stöd i den kliniska situationen. Besök vår sida här: immunonkologi.se

1506SE17PR08164