BMS IO Webinar


BMS IO Webinar

Framsteg och utmaningar vid behandling med immunterapi i klinisk praxis

Nu kan du anmäla dig till ytterligare en föreläsningsserie på webben. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare. Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis. 

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialist-gränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om nya behandlingsformer. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att optimera användningen av våra läkemedelför att uppnå största möjliga patientnytta.

2018/09/11 TISDAG 12.00 – 12.45 (SV)
Klinisk erfarenhet från behandling med kombinationsbehandling vid avancerat malignt melanom

Antonis Valachis, docent, onkolog, Universitetssjukhuset Örebro

Antonis Valachis

Antonis Valachis kommer dela med sig av sin erfarenhet från behandling med immunterapi från både kliniska studier och klinisk vardag. Föreläsningen kommer fokusera på kombinationsbehandling med immunterapi och hur man på ett säkert och effektivt sätt hanterar biverkningar.

2018/10/02 TISDAG 12.00 – 12.45 (EN)
Latest developments within melanoma

Paolo Ascierto, Professor, Neapel, Italien

2018/10/16 TISDAG 12.00 – 12.45 (SV)
Genomgång av patientfall från behandling med immunterapi vid lungcancer

Pierre Sobrino, Lungkliniken Falun

2018/11/06 TISDAG 12.00 – 12.45 (EN)
Latest developments within RCC

Viktor Grünwald, Associate Professor for Oncology at the Medical School Hannover

Viktor Grünwald
2018/11/15 TORSDAG 12.00 – 12.45 (SV)
eOpdivo – ett patientstödsprogram för lungcancerpatienter behandlade med OPDIVO

Anders Vikström, Överläkare lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Anders Vikström

Bristol-Myers Squibb har tagit fram ett patientstödsprogram för lungcancerpatienter behandlade med Opdivo. Här får patienterna bland annat information om Opdivo, immunonkologi och lungcancer samtidigt som de får möjlighet att registrera deras nuvarande status för vissa förutvalda parametrar som, enligt ledande lungcancerspecialister, anses vara viktiga att följa vid behandling med Opdivo. Anders Vikström från lungkliniken i Linköping delar med sig av sina erfarenheter.

Anmäl dig till BMS IO Webinar

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.


Har du några frågor? 

Ring eller mejla till infosverige@bms.com.


July 2018, 1506SE18PR04023-01