BMS IO Webinar


BMS IO Webinar

Framsteg och utmaningar vid behandling med immunterapi i klinisk praxis

Nu kan du anmäla dig till ytterligare en föreläsningsserie på webben. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare. Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis. 

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialist-gränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om nya behandlingsformer. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att optimera användningen av våra läkemedelför att uppnå största möjliga patientnytta.

ONSDAG 7 FEBRUARI 2018 12.00 – 12.45 (EN)
Latest development within lung cancer treatment, and insights to the daily clinical practice of a leading physician and her experience of treating with immunotherapy
Prof. Solange Peters, MD-PhD, Lausanne, Switzerland

Solange Peters, MD-PhD, is one of the leading physician and researcher focusing on lung cancer. Her main field of interest is the discovery of new biomarkers and their validation in preclinical and clinical settings. Moreover, she is involved in multimodality trial building for locally advanced NSCLC and cancer immunotherapy.

Dr. Peters holds an impressive list of publications, research activities and engagements in professional societies. She has published more than hundred articles in peer-reviewed journals, and other highlights include;

  • Deputy Editor of the Journal of Thoracic Oncology (JTO), the official journal of International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
  • Editorial Board Member of the European Medical Journal Oncology and Targeted Oncology 
  • Associate Editor for Frontiers in Pharmacology of Anti-Cancer Drugs and as ESMO Guidelines Editor for thoracic malignancies
  • Reviewer for national funding societies and international oncology journals
  • Dr. Peters is member of numerous professional societies. She is the chair of the ESMO Women for Oncology Committee, and she will be the President of the European Society of Medical Oncology (ESMO) for 2020-2021

TISDAG 13 MARS 2018 12.00 – 12.45
Hur kan vi på ett säkert och effektivt sätt hantera biverkningar hos patienter vid immunterapibehandling?
Gustav Ullenhag, docent och överläkare, onkologkliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala
Martin Sandelin, disputerad specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala


TBD APRIL 2018 12.00 – 12.45
Genetiska biomarkörer – en förutsättning för målinriktad cancerbehandling!
Fredrik Enlund, docent, chef för Diagnostiskt centrum i Kalmar län


ONSDAG 13 JUNI 2018 12.00 – 12.45
Klinisk erfarenhet från behandling med kombinationsbehanding vid avancerat melanom
Antonis Valachis, docent, onkolog, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Anmäl dig till BMS IO Webinar

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Kontaktinformation


Har du några frågor? 

Ring Johan Thideman på eller mejla till johan.thideman@bms.com på Bristol-Myers Squibb.


Genom att fylla i din e-postadress medger du att informationen får användas och bevaras av Bristol-Myers Squibb för ovan nämnda syften. Du har när som helst rätt att begära en kopia av dina personliga uppgifter, få dessa korrigerade och/eller motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter genom att kontakta BMS på 08-704 71 00 eller infosverige@bms.com

Dec 2017, 1506SE17PR09335-01