BMS IO Webinar


BMS IO Webinar

Nu kan du anmäla dig till  ytterligare en föreläsningsserie på webben. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare. Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis.

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialistgränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om nya behandlingsformer. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att optimera användningen av våra läkemedel för att uppnå största möjliga patientnytta.

Hoppas vi ses på nätet!

Bristol-Myers Squibb

2018/11/06 TISDAG 12.00 – 12.45 (EN)
Clinical experiences of immunotherapy in renal cell cancer (RCC)

Viktor Grünwald, Associate Professor for Oncology at the Medical School Hannover

Viktor Grünwald

Professor Grunwald kommer belysa olika kliniska situationer vid behandling av njurcellscancer med immunterapi.

2018/11/15 TORSDAG 12.00 – 12.45 (SV)
Genomgång av patientfall från behandling med immunterapi vid lungcancer

Pierre Sobrino, Lungkliniken Falun

2019/01/24 TORSDAG 12.00 – 12.45 (SV)
eOpdivo – ett patientstödsprogram för patienter med lungcancer – erfarenheter från kliniken

Anders Vikström, Överläkare lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Anders Vikström

Bristol-Myers Squibb har tagit fram ett patientstödsprogram för patienter med lungcancer behandlade med OPDIVO. Här får patienterna bland annat information om produkten, immunonkologi och lungcancer samtidigt som de får möjlighet att registrera deras nuvarande status för vissa förutvalda parametrar som anses vara viktiga att följa vid behandling med OPDIVO. Anders Vikström från lungkliniken i Linköping delar med sig av sina kliniska erfarenheter.

Anmäl dig till BMS IO Webinar

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.


Har du några frågor? 

Ring eller mejla till infosverige@bms.com.


July 2018, 1506SE18PR04023-01