BMS IO Webinar


BMS IO Webinar

Framsteg och utmaningar vid behandling med immunterapi i klinisk praxis

Nu kan du anmäla dig till ytterligare en föreläsningsserie på webben. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare. Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis. 

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialist-gränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om nya behandlingsformer. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att optimera användningen av våra läkemedelför att uppnå största möjliga patientnytta.

2018/04/25 ONSDAG 12.00 – 12.45 (SV)
Hur kan genetiska biomarkörer användas för att identifiera rätt cancerbehandling till rätt patient?

Fredrik Enlund, docent, chef för Diagnostiskt centrum i Kalmar län

Fredrik Enlund

Utvecklingen inom målinriktad cancerterapi går snabbt. Fredrik Enlund kommer gå igenom de genetiska grunderna för tumöruppkomst och även beskriva några av de vanligaste biomarkörerna som idag används i klinik praksis. Han kommer även beskriva de nya laborativa analysmetoderna (NGS) och de nationella planerna för hur analyserna ska koordineras för precisionsmedicin i svensk sjukvård (GMS/GMC). Syftet med precisionsmedicin är att man skall matcha rätt behandling med rätt patient vilket gagnar patienten och sjukvården.

2018/06/13 ONSDAG 12.00 – 12.45 (SV)
Klinisk erfarenhet från behandling med kombinationsbehandling vid avancerat malignt melanom

Antonis Valachis, docent, onkolog, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Antonis Valachis

Antonis Valachis kommer dela med sig av sin erfarenhet från behandling med immunterapi från både kliniska studier och klinisk vardag. Föreläningen kommer fokusera på kombinationsbehandling med immunterapi och hur man på ett säkert och effektivt sätt hanterar biverkningar.

Anmäl dig till BMS IO Webinar

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.


Har du några frågor? 

Ring Johan Thideman på eller mejla till johan.thideman@bms.com på Bristol-Myers Squibb.


Genom att fylla i din e-postadress medger du att informationen får användas och bevaras av Bristol-Myers Squibb för ovan nämnda syften. Du har när som helst rätt att begära en kopia av dina personliga uppgifter, få dessa korrigerade och/eller motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter genom att kontakta BMS på 08-704 71 00 eller infosverige@bms.com

Feb 2018, 1506SE18PR01031-01