Material till OPDIVO och YERVOY


Här kan du beställa material som du har nytta av vid behandling med våra läkemedel OPDIVO och YERVOY.


opdivo
yervoy

Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.

Beställ

Riskminimeringsmaterial

 

OPDIVO® - Riskminimeringsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller viktig information om hantering av immunrelaterade biverkningar med Opdivo®.

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal och de läkare som är involverade i behandlingen, inte bara ansvarig onkolog.

YERVOY - Riskminimeringsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal - Förskrivarguide

Broschyren innehåller information till sjukvårdspersonal om vilka patienter som kan behandlas, möjliga biverkningar som det är viktigt att informera patienten om samt hur dessa ska behandlas

YERVOY- Patientbroschyr

Denna broschyr är utformad för att hjälpa patienter att identifiera alla typer av biverkningar som kan uppstå under sin behandling med YERVOY.

YERVOY - Patientkort

Kortet innehåller kortfattad information om behandlingen och hur immunrelaterade biverkningar ska hanteras.

Övriga material

 

Doseringsguide - OPDIVO® i kombination med YERVOY

Denna broschyr innehåller doseringsanvisningar till hur OPDIVO® skall tas i kombination med YERVOY.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY (ipilimumab)

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) 

I denna broschyr får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Doskort

Doskort för hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta korrekt dosering av OPDIVO i monoterapi och OPDIVO i kombination med YERVOY

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.

Beställ material
Antal