Reumatologiska sjukdomar


Bristol-Myers Squibb erbjuder den enda biologiska behandlingen vid RA och PsA som selektivt modulerar aktiveringen av T-celler, ORENCIA®.

Här kan du hitta information om ORENCIA®, beställa material och anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

För patienter som behandlas med ORENCIA® finns sidan www.orenciapatient.se.

ORENCIA®

427SE18PR05890-04