Reumatologiska sjukdomar


Du kan även se och beställa material som du har nytta av vid behandling med Orencia.

ORENCIA® är den enda biologiska behandlingen vid RA som selektivt modulerar aktiveringen av T-celler. ORENCIA® finns tillgängligt i både subkutan och intravenös beredningsform.

För ORENCIA®-patienter finns sidan www.orenciapatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller tipsa om länken!

GRACE

Terapiinriktad utbildning

 

Patientfallsutbildning inom RA

 

Vänligen kontakta oss om ni vill veta mer!

Kommentarer från redan genomförda patientfalls diskussioner:

GRACE är en utbildning baserad på verkliga patientfall med reumatoid artrit. Utbildningen belyser olika problemställningar som man kan ställas inför i kliniken där syftet är att fruktbar diskussion ska komma till stånd. Utbildningen presenterar också kunskapsläget bland annat utgående från riktlinjer från Svensk Reumatologisk Förening.

Thomas Mandl, Docent Överläkare, Reumatologen SUS, Malmö

"Givande och trevliga patientdiskussioner. Bra att ha med något fall från den egna enheten som tar upp ev lokala behandlingstraditioner."

Karin Svensson, Reumatologen, Medicinskt ansvarig läkare, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

NORDIC PEER

Nordic PEER Rheumatology program har utvecklats tillsammans med ledande reumatologer i Norden. Syftet är att samla experter inom reumatologi i Norden för att diskutera senaste rönen inom reumatoid artrit. Mötena, med internationella föreläsare, hålls online i realtid.Vår patientsida


Vårt nyhetsbrev

427SE17PR01814