Så fungerar ORENCIA® (abatacept)


T-cellsaktivering är centralt i den inflammatoriska kaskaden vid reumatoid artrit och psoriasisartit, med påverkan både på inflammationen och den bennedbrytande processen. ORENCIA® är den enda biologiska behandlingen vid RA och PsA som verkar tidigt i den inflammatoriska kaskaden genom att hämma aktiveringen av T-celler. (1,2,3)

orencia

ORENCIA® hindrar selektivt den kostimulatoriska signalen mellan CD80/86 på den antigenpresenterande cellen och CD28 på T-cellen, som krävs för full aktivering av T-celler. Den aktiva substansen hos ORENCIA® heter abatacept. Hämning av T-cellsaktivering uppstår genom att CTLA-4-domänen hos abatacept binder till CD80/86 på den antigenpresenterande cellens yta. Därmed hindras CD28 på T-cellens yta från att binda till den antigenpresenterande cellen, som krävs för full aktivering av T-cellen. Detta medför en minskad frisättning av proinflammatoriska cytokiner såsom interleukiner, TNF och CRP. (1,4)

Att ORENCIA® hämmar aktivering och vidare profilering av T-celler påverkar även aktiveringen av B-celler och makrofager och minskar deras produktion av autoantikroppar respektive cytokiner, vid reumatoid artrit. (4)


References: 

  1. Produktresumé ORENCIA
  2. Cope AP, Schulze-Koops H, Aringer M. The central role of T cells in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2007;(5 Suppl 46):S4-11.
  3. FitzGerald O, Winchester R. Psoriatic arthritis: from pathogenesis to therapy. Arthritis Res Ther. 2009; 11(1): 214.
  4. Choy EH. Selective modulation of T-cell co-stimulation: a novel mode of action for the treatment of rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2009 May-Jun;27(3):510-8.
427SE18PR05890-05