Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.

Beställ

Patientbroschyr - Till dig som behandlas med subkutant ORENCIA® (abatacept)

Denna broschyr, som är avsedd att delas ut av behandlande läkare, innehåller information till personer som får ORENCIA® subkutant.

Snabbguide för vårdpersonal- ClickJect förfylld penna

Broschyr, riktad till vårdpersonal, innehållandes information om ORENCIA® ClickJect.

Demopenna ClickJect (ORENCIA® förfylld penna)

Demoprov, endast för demonstration. Får ej ges till patient. Innehåller ingen aktiv substans eller nål.

Resekylväska för patienter som får subkutant ORENCIA® ClickJect förfylld penna

Denna resekylväska rymmer 2 pennor, och är avsedd för patienter som får subkutant ORENCIA® ClickJect förfylld penna.

Den delas ut av behandlande läkare.

Avfallsbehållare för patienter som får subkutant ORENCIA® ClickJect förfylld penna

Denna avfallsbehållare är avsedd för patienter som får ORENCIA® ClickJect förfylld penna, och delas ut av behandlande läkare.

Resekylväska för patienter som får subkutant ORENCIA® förfylld spruta

Denna resekylväska rymmer 2 sprutor, och är avsedd för patienter som får subkutant ORENCIA®.

Den delas ut av behandlande läkare.

Avfallsbehållare för patienter som får subkutant ORENCIA® förfylld spruta

Denna avfallsbehållare är avsedd för patienter som får ORENCIA®, och delas ut av behandlande läkare.

Dosering och administrering av intravenöst ORENCIA® till vuxna patienter med RA

Denna broschyr riktar sig till vårdpersonal och innehåller information om dosering samt administrering av intravenöst ORENCIA®.

Patientbroschyr - Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA® (abatacept) vid reumatoid artrit

Denna broschyr, som är avsedd att delas ut av behandlande läkare innehåller information till personer som får ORENCIA® intravenöst.

Tullkort

Detta material är avsett att delas ut av behandlande läkare och är ett tullkort för patienter som skall ta med ORENCIA® på utlandsresan.

Informationsblad för vårdpersonal - ORENCIA® Patientstödsprogram

Anmälningskort, som är avsedd att delas ut av behandlande vårdpersonal, genom vilket patienter som behandlas med ORENCIA® frivilligt kan anmäla sig till ORENCIA® Patientstödsprogram.

Anmälningskort till ORENCIA® Patientstödsprogram

Informationsblad, riktad till vårdpersonal, med information om ORENCIA® Patientstödsprogram.

*Obligatoriskt fält

Vänligen ange korrekt format

Det går inte att skicka formuläret, försök igen. Vi beklagar det besvär som detta medför.

Beställ material
Antal