‘Eftersom det finns mer att göra’

‘Eftersom det finns mer att göra’ är ett initiativ för ökat patient- och samhällsengagemang från Bristol Myers Squibb.

because there is more to do

"Because there is more to do" är ett initiativ som startade i slutet av 2020.
Det är en öppen inbjudan till individer i Sverige och sju andra europeiska länder att dela med sig av sina åsikter.

Vi frågade folk om deras åsikter om BMS och om läkemedelsbolag generellt; vad finns det för behov som inte uppfylls idag; vad mer tänker man att läkemedelsbolagen kan göra för att stötta patienter under deras resa genom vården samt för att bidra till samhället.

Vi ville i synnerhet söka förstå vilken ytterligare roll som läkemedelsbolagen kan fylla - förutom att ta fram och tillhandahålla innovativa läkemedelsbehandlingar.

Man delade generöst med sig av sina åsikter i de två undersökningar som genomfördes - en som var en öppen enkätundersökning ut mot allmänheten och en som riktades till patienter och sjukvårdspersonal i Sverige.

Resultaten presenteras på denna sida i form av en europeisk rapport och en rapport med de svenska resultaten som innehåller insikter inhämtade från patienter och sjukvårdspersonal.

Varför detta initiativ?

  • Vi är övertygade om att vi bör sträva efter att försöka göra mer för att hjälpa patienter (utöver att tillhandahålla läkemedel) och att det är i samarbeten med hälso- och sjukvården som vi möjliggör detta.
  • I dessa sammanfattande rapporter vill vi dela den feedback vi fått in  och (viktigast av allt) svara på den.
  • Det som vi nu kommer att göra för att ta detta vidare är en serie av dialoger ochdiskussioner  för att tillsammans med andra skapa nya lösningar för att stötta patienter i Sverige och därmed vara till nytta för samhället i stort. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi hoppas att du finner resultaten intressanta och vi ser fram emot att fortsätta den gemensamma resan mot att göra ännu mer för patienter och samhälle. För att det finns mer att göra.

reports
Nya insikter från två rapporter

“European Report” presenterar folks åsikter från åtta olika länder sammantaget; den lokala rapporten för Sverige ger oss en överblick av feedback från patienter och vårdpersonal i Sverige.

reports
BMS Talks

Våra anställda svarar på feedback från patienter vårdpersonal och människor i allmänhet via en serie personliga videoklipp.

466-SE-2100051